Praktikcenter

I Learnmark Praktikcenter har vi en masse dygtige elever, der gerne vil løse opgaver for dig.

Learnmark Praktikcenter

Learnmark Praktikcenter er en uddannelsesgaranti for en faglig uddannelse - et tilbud til de elever, der har afsluttet grundforløbet og ikke har fået en praktik-/elevplads. Learnmark Praktikcenter tilbyder en vekseluddannelse, hvor eleverne arbejder i en simuleret virksomhed. De kommer på obligatoriske skoleophold og afslutter med en fagprøve.

Uddannelsen er af høj kvalitet og er for mange elever et springbræt til et restlæreforhold i en virksomhed.

Uddannelser

I Learnmark Praktikcenter kan man komme i skolepraktik inden for uddannelserne nedenfor.

Uddannelser
 • LEARNMAKR BUSINESS

  Kontor

  >> Download folder - pdf

 • LEARNMARK TECH

  Anlægsstruktør
  Brolægger
  Bygningsstruktør
  Industritekniker
  Murer
  Lager- og logistikoperatør
  Tagdækker
  Tømrer
  Smed


Ansæt en elev

Der er flere muligheder for at ansætte en elev fra Learnmark Praktikcenter. Se mulighederne for at ansætte en elev/lærling nedenfor.

 • 1 - DELAFTALE

  Ved en delaftale overtager virksomheden eleven i en periode på minimum 3 måneder. Har man som virksomhed ikke mulighed for at indgå det to-årige uddannelsesforløb, kan delaftalen benyttes.

  Virksomheden betaler elevlønnen. Det vil sige, eleven er ansat af virksomheden i den aftalte periode. Der udarbejdes en særlig uddannelsesaftale mellem elev og virksomhed. Når perioden er slut, vender eleven tilbage til Learnmark Praktikcenter.

  Eksempel

  • Start i praktikcentret
  • I praktikcenteret i 2 mdr.
  • Praktik i en virksomhed i 2 mdr.
  • Delaftale i virksomhed i 3 mdr. eller længere i praktikcentret

 • 2 - PRAKTIK

  I uddannelsestiden kan eleven komme i praktik i virksomheder, der er godkendt til oplæring af elever. Praktikperioden kan vare
  1 - 2 måneder. Arbejdstiden er 37 timer i gennemsnit om ugen, fordelt over perioden. Perioden planlægges udenom skoleophold og ferie.

  Ved praktik laves en samarbejdsaftale mellem virksomheden, eleven og Learnmark Praktikcenter, og der aftales, hvilke funktioner virksomheden skal oplære eleven i.

  I praktikperioden aflønnes eleven af Learnmark Praktikcenter

 • 3 - KORT UDD.AFTALE

  Kort uddannelsesaftale er velegnet for virksomheder, som er godkendt til at varetage en hel uddannelse, men som ikke ønsker at påtage sig et helt uddannelsesforløb. Virksomheden betaler elevlønnen. Det vil sige, at eleven er ansat af virksomheden i den aftalte periode. I perioden skal der indgå mindst 1 skoleforløb.

  Virksomheden kan kun indgå 2 korte aftaler med samme elev.

  Eksempel

  • Start i praktikcentret
  • I praktikcentret i 4 mdr.
  • Korte aftaler i virksomheden fx 6 måneder. Herunder afvikles skoleophold i fx 2 uger.
  • Restaftale med virksomheden eller fortsætte i praktikcentret

 • 4 - RESTAFTALE

  Hvis virksomheden efter endt praktik gerne vil ansætte eleven, laves der en uddannelsesaftale for resten af elevtiden.

  Der er tre måneders gensidig prøvetid - også selvom eleven har været i praktik i virksomheden først.

  Den tid, eleven har været i gang med uddannelsen på Learnmark Praktikcenter, skal sædvanligvis trækkes fra den samlede uddannelsestid.

  Eksempel
  Et to-årigt uddannelsesforløb for en elev på Learnmark Praktikcenter kan se således ud:

  • Start i praktikcentret
  • I praktikcentret i 2 mdr.
  • I praktik i en virksomhed i 2 mdr.
  • I restlære i 20 mdr.

 • 5 - KOMBINATIONSAFTALE

  I en kombinationsaftale indgår eleven aftaler med to eller flere virksomheder. De skal som minimum være godkendt til at varetage den del af uddannelsen, som virksomheden kommer til at stå for.


Kontakt Learnmark Tech

Learnmark Tech
Vejlevej 150, 8700 Horsens

Gitte Østergaard

Praktikpladskoordinator

Administration - Vejlevej 150
T: 8816 3672 E: boe@learnmark.dk

Jacob Joseph Mølbach Bismuth

Uddannelsesleder

Learnmark Tech Teknologi / Transport
M: 4212 7349 E: jabi@learnmark.dk

Henrik Lynggaard Christiansen

Uddannelsesleder

Learnmark Tech Byggeri
M: 4212 7313 E: hlc@learnmark.dk

Kontakt Learnmark Business

Learnmark Business
Strandpromenaden 4C, 8700 Horsens
T: 42 12 72 19

Birgit Fogh Kofoed

Underviser

Learnmark Business
M: 4212 7283 E: bfk@learnmark.dk

Trine Løkkegaard

Erhvervskonsulent/Underviser

Learnmark Business
T: 8816 3674 M: 4212 7282 E: tlo@learnmark.dk

Karin Plesner Bloch Andersen

Underviser

Learnmark Business
E: kban@learnmark.dk

chat-boxes

Brug for hjælp?

Brug for hjælp
Elisabeth Damkjær
M:4212 7212E:eda@learnmark.dk

Få hjælp og find svar på Facebook
pencil

Tilmelding

Du kan søge om optagelse på vores uddannelser på forskellige måder - få mere info her.

Optagelse
mail

Hold dig opdateret

Learnmark Horsens sender jævnligt nyhedsbreve målrettet fx virksomheder, forældre, vejledere og undervisere.

Nyhedsbreve
'