11. januar 2021

Camilla har 5 fag på A-niveau: Tysk, engelsk, dansk, afsætning og virksomhedsøkonomi

Til sommer bliver Camilla Højberg Andersen student fra Learnmark Gymnasium HHX. Herefter overvejer hun et sabbatår, inden hun læser videre på universitetet. Hun ved endnu ikke, hvilken uddannelse det skal være, men det bliver måske en uddannelse, der kombinerer det tyske sprog med handel eller kommunikation.

Camilla står udenfor i en by. Hun har sort sommertøj på
Jeg har altid godt kunnet lide tysk. Derfor var det også naturligt for mig at vælge det på A-niveau på HHX, og det bliver helt sikkert et sprog, jeg får brug for, hvis jeg i fremtiden vil arbejde inden for handel.

Camilla Højberg Andersen, HHX-elev

Hun afslutter sin studentereksamen med 5 fag på A-niveau, der er det højeste gymnasiale niveau. Hun har studieretningsfagene afsætning og virksomhedsøkonomi. Derudover har hun valgt tysk som 2. fremmedsprog, og fagene engelsk og dansk er obligatoriske A-fag for alle på HHX.


Sprogskole i Tyskland

Alle elever med et 2. fremmedsprog på A-niveau på HHX bliver tilbudt at komme på sprogskole i et land, hvor sproget er modersmålet. Camilla Højberg Andersen var med sit tyskhold på sprogskole i universitetsbyen Heidelberg, hvor hun også boede privat hos en tysk værtsfamilie.

Camilla står udenfor i en by. Hun har sort sommertøj på
Det var fedt at opleve, at jeg faktisk kan føre samtaler på tysk – både på sprogskolen og med min værtsfamilie. Her lærte jeg blandt andet helt almindeligt hverdagssprog, og min værtsmor var god til at rette mig, så jeg forbedrede virkelig mit tyske sprog meget, mens jeg var i Heidelberg.

Camilla Højberg Andersen, HHX-elev

Viden jeg kan bruge til noget

Da Camilla Højberg Andersen skulle vælge ungdomsuddannelse, var hun meget i tvivl om, hvilken hun skulle vælge. Her hjalp hendes forældre hende med at finde den rigtige uddannelse for hende, fordi de var gode til at stille spørgsmål om hendes interesser og fremtidsdrømme.

Camilla står udenfor i en by. Hun har sort sommertøj på
Jeg begyndte på HHX uden at kende ret mange, og jeg valgte uddannelsen efter de fag og den undervisningsform, der passer godt til mig. På HHX er det, vi arbejder med i fagene, meget konkret, fordi vi fx arbejder med virksomheders regnskab og markedsføring. Det er viden, som jeg kan bruge til noget, og det kan jeg godt lide.

Camilla Højberg Andersen, HHX-elev

Engelsk som obligatorisk A-fag

I starten af gymnasietiden var Camilla Højberg Andersen ikke så begejstret for, at hun skulle have obligatorisk engelsk i tre år, men i dag er hun glad for det.

Camilla står udenfor i en by. Hun har sort sommertøj på
Det giver rigtig god mening, at vi på HHX både skal være dygtige til engelsk, og at vi skal lære engelsk som handelssprog. Det får mange af os sikkert brug for på vores videregående uddannelse eller i fremtidige job.

Camilla Højberg Andersen, HHX-elev

Hun var også en af de 36 HHX-elever, der i vinteren 2020 var på tre ugers studierejse til Seattle, USA. Her fik eleverne undervisning på Green River College og boede privat hos amerikanske familier.

Camilla står udenfor i en by. Hun har sort sommertøj på
Det var meget anderledes at gå i skole i USA, og det var også spændende at opleve de kulturforskelle, der er på den danske og amerikanske måde at leve på. Jeg fik mange oplevelser på denne rejse, som jeg ikke kunne have fået, hvis jeg var taget til USA som almindelig turist – her kom jeg helt tæt på den amerikanske kultur.

Camilla Højberg Andersen, HHX-elev