23. juni 2021

Speditørelever i Horsens organiserer fragt af varer i hele verden

Hvis man drømmer om at have ansvaret for, at varer fra hele verden lander hos den rigtige modtager på det aftalte tidspunkt – uanset om varerne bliver fragtet med lastbil, fly, tog eller skib – så skal man uddanne sig til speditør.

 Den danske transport- og logistikvirksomhed DSV har typisk 100 speditørelever ansat på deres kontorer i hele landet. Omkring halvdelen af dem arbejder i Horsens. Det fortæller Martha Rygaard, der er HR Business Partner i DSV.

 

Vi prioriterer at have elever, fordi de bidrager positivt til vores forretning. Vi har som virksomhed et ansvar for, at de kan udvikle sig både fagligt og personligt, så de bliver dygtige inden for det område, de brænder for. - Martha Rygaard, HR Business Partner i DSV

Teori og praksis

Speditøruddannelsen kombinerer teorien fra skoleophold og praksis i den virksomhed, hvor man er elev, og det ser Martha Rygaard flere fordele ved.

En stor del af uddannelsen foregår i virksomheden, hvor man har kontakt til kunder og kollegaer, og hvor økonomi ikke bare er fiktive tal. Jeg oplever, det giver vores elever noget helt særligt, fordi mange er afhængige af de opgaver, de løser – det er ikke bare opgaver i en skolebog. - Martha Rygaard, HR Business Partner i DSV

 

Krav til ansøgere

Ansøgere til elevstillinger hos DSV skal naturligvis opfylde de formelle krav, men for Martha Rygaard er det allervigtigste, at ansøgerne er motiverede, brænder for noget og har blik for, hvor de kan gøre en forskel.

 

Når man synes, noget er sjovt, så bliver man som regel også dygtig til det. Vi kan lide, at vores elever har fokus på egne styrker, og i hvilken retning de vil udvikle sig. Derudover lægger vi også vægt på, at de vil yde god kundeservice og har blik for det gode købmandskab. -Martha Rygaard, HR Business Partner i DSV

For hende betyder ansøgernes alder ikke noget, og hun opfordrer både unge og voksne til at søge elevpladser hos DSV. Det gode match mellem elev og virksomhed er det vigtigste. 

DSV modtager mange ansøgninger til deres elevstillinger, men de oplever også, at det kræver en stor indsats at udbrede kendskabet til speditøruddannelsens mange fremtidsmuligheder.

 

Speditøruddannelsen kan føre til en lang og spændende karriere inden for spedition, herunder også lederstillinger, specialistfunktioner og jobs inden for salg i både Danmark og udlandet. Det afhænger meget af den enkeltes ambitioner og udviklingsønsker. - Martha Rygaard, HR Business Partner i DSV

 

Mange elever givet et godt ungdomsmiljø

Udover speditørelever ansætter DSV også told-elever, som tager en kontoruddannelse med speciale i administration, økonomielever, logistikelever og chaufførelever.

 

I kraft af, at vi har så mange elever på en gang, kan vi skabe et netværk blandt eleverne på tværs af både årgange, lokationer og uddannelser. Vi arrangerer blandt andet intro- og teambuildingture for dem og afholder arrangementer, hvor de fx kan møde de danske koncerndirektører. Det minder ret meget om det sociale liv, som mange af deres kammerater oplever, når de starter på en videregående uddannelse. - Martha Rygaard, HR Business Partner i DSV

Job i udlandet

Når man er udlært speditørelev i DSV, er der gode muligheder for at blive fastansat i virksomheden.

 

De fleste af de speditørelever, der færdiggør deres uddannelse her til sommer, ansætter vi. Det er, fordi virksomheden vækster, de er dygtige, og vi har brug for dem. - Martha Rygaard, HR Business Partner i DSV

Ønsker man at blive udstationeret i udlandet, er der også gode muligheder i de 80 lande over hele verden, hvor DSV har kontorer og samarbejdspartnere.

 

Læs mere om, hvordan du kan blive speditørelev