Eventkoordinator

Som eventkoordinator arbejder du bag scenen før, under og efter eventen. Du er den, der planlægger, koordinerer og sørger for, at alle elementer fungerer. Det er derfor vigtigt, at du er god til at planlægge, har flair for tal, og at du er god til at skrive og formulere dig. 

Du skal også være initiativ- og idérig, serviceminded og være god til at opbygge netværk.

Jobmuligheder

Du kan søge job i fx event- og underholdningsbranchen, i konferencevirksomheder, kommuner eller kulturhuse. Du kan også starte din egen virksomhed.

Arbejdsopgaver

Arbejdsopgaverne for en eventkoordinator kan variere meget – fra mindre møder og præsentationer i egen virksomhed eller for en kunde, til kulturelle arrangementer og større konferencer. 

Det er dig, der udarbejder tilbud, der indholdsmæssigt og økonomisk hænger godt sammen og er layoutet flot.  Du planlægger også eventen fra start til slut, involverer og forhandler med underleverandører, udarbejder budgetter og sikrer at eventen er økonomisk bæredygtig og indbringende. Du vil også stå for løbende opfølgning og evaluering.

Fakta

Studiestart


12. august 2024 (grundforløb 1 og 2)

Adgangskrav

Du skal have bestået en af disse uddannelser:­

Varighed

Afhænger af din alder, når du starter, og dit uddannelsesvalg.

Økonomi

SU og elevløn

Tilmeld

Læs mere under Optagelse

Tilmeldingsfrist

Indtil studiestart

Læreplads/hovedforløb

Hovedforløbet varer to år, hvor du arbejder i din oplæringsvirksomhed og er på 9-11 ugers skoleforløb. På de 8 ugers skoleforløb arbejder du med obligatoriske emner inden for event og idéudvikling, regler, sikkerhed og kvalitet, projektstyring og eventøkonomi, eventjura og eventdrejebog.


Skoleophold

På hovedforløbene har du fag som fx

  • Event og idéudvikling
  • Regler, sikkerhed og kvalitet
  • Projektstyring og eventøkonomi
  • Eventjura og eventdrejebog
  • Markedsanalyse
  • Salg og markedsføring.

Du har sammen med din virksomhed mulighed for at vælge valgfag på op til to uger. Det kan fx være erhvervsret, markedsanalyse, storytelling eller faget ”Projektstyring i praksis” på ekspertniveau.

Fagprøve

Som afslutning på din uddannelse skal du skrive en fagprøve, hvor du skal vise, hvad du har lært i din to-årige elevtid. Du skal formulere en problemstilling, fastsætte et mål samt planlægge og aflevere opgaven inden du kan afslutte din uddannelse.

Læs mere om, hvordan du søger en læreplads

Elevløn

Er du elev, skal dine løn- og ansættelsesforhold følge en af de overenskomster, som HK har indgået med arbejdsgiversiden. Det gælder også, selvom virksomhedens øvrige ansatte ikke følger overenskomsten. Det betyder, at du som elev har ret til fx pension, hvis du er over 20 år, og feriefridage.

Sådan søger du om optagelse