Advokatsekretær

Advokatsekretæren skal være god til at koncentrere sig om sine arbejdsopgaver, for der sker rigtig meget omkring dig, når du arbejder på et kontor. 

Du skal være omhyggelig og præcis i dit arbejde, og samtidig skal du være meget serviceminded og god til at tale med kunderne. Du bruger IT til stort set alle opgaver, så du skal have lyst til hele tiden at dygtiggøre dig i forskellige IT-programmer. 

Som advokatsekretær skal du kunne både skrive og tale korrekt dansk, og i nogle firmaer er der brug for, at du også er god til fremmedsprog.

Jobmuligheder

Advokatsekretærer er typisk ansat på advokatkontorer, men det kan også være i faglige organisationer og i store virksomheder eller fx i retsvæsenet.

Arbejdsopgaver

Det er meget forskelligt, hvilke juridiske opgaver det enkelte firma arbejder med. Det kan være alt lige fra ejendomshandler og arvesager til store internationale virksomhedsopkøb og fusioner. Nogle firmaer er specialiserede, mens andre har mange forskellige juridiske opgaver.

Adgangskrav

Du skal have bestået en af disse uddannelser:­

Læreplads/hovedforløb

Hovedforløbet varer to år, hvor du arbejder i din oplæringsvirksomhed og er på 11 ugers skoleforløb..

Skoleophold

På de 8 ugers skoleforløb arbejder du med obligatoriske emner som fx retssystemet, insolvensret, fast ejendom, personret, selskabsret, aftale- og køberet og lejeret. Sammen med din virksomhed vælger du valgfrie fag svarende til to uger, og den sidste uges skoleforløb bruger du på din afsluttende fagprøve.

Fagprøve

Som afslutning på din uddannelse skal du skrive en fagprøve, hvor du skal vise, hvad du har lært i din to-årige elevtid. Du skal formulere en problemstilling, fastsætte et mål samt planlægge og aflevere opgaven inden du kan afslutte din uddannelse.

Elevløn

Er du elev, skal dine løn- og ansættelsesforhold følge en af de overenskomster, som HK har indgået med arbejdsgiversiden. Det gælder også, selvom virksomhedens øvrige ansatte ikke følger overenskomsten. Det betyder, at du som elev har ret til fx pension, hvis du er over 20 år, og feriefridage.