Logistikassistent

Er du god til at planlægge og organisere? Kan du se sammenhænge i meget komplekse opgaver? Har du lyst til at arbejde med planlægning af transport og logistik? Er du løsningsorienteret, og har du interesse for sprog og talforståelse?

Så skal du vælge uddannelsen til logistikassistent!

Jobmuligheder

Logistikassistenter vil typisk arbejde i transportvirksomheder, produktionsvirksomheder eller handelsvirksomheder, hvor der arbejdes med transport og lagerstyring.

Arbejdsopgaver

Som logistikassistent arbejder du med at få et produkt transporteret fra A til B på den mest effektive, sikre og energibesparende måde. Du vil typisk lave opgaver som fx at indhente tilbud om transport, beregne lager, logistik- og transportomkostninger og dimensioner samt aftale transport både med indenlandske og udenlandske samarbejdspartnere.

Som logistikassistent

  • styrer du flow af varer og services
  • får du indblik i lagerstyring, økonomi og logistik i engros-, detail- eller produktionsvirksomheder
  • sørger du for, at kunderne får deres varer til tiden
  • planlægger og kontrollerer du lagerbeholdning
  • ekspederer du kunder og udregner priser
  • skriver du fakturaer og udfylder ordresedler.

Logistik er en nødvendig del af alle virksomheders produktions- og leveringsflow. Som logistikassistent skal du implementere, optimere og planlægge funktionaliteten i virksomheders logistikkoncepter. Det vigtigste i dit job som logistikassistent er, at dine beslutninger skaber værdi for virksomheden og virksomhedens kunder.

Fakta

Studiestart


12. august 2024 (grundforløb 1 og 2)

Adgangskrav

Du skal have bestået en af disse uddannelser:­

Varighed

Afhænger af din alder, når du starter, og dit uddannelsesvalg.

Økonomi

SU og elevløn

Tilmeld

Læs mere under Optagelse

Tilmeldingsfrist

Indtil studiestart

Læreplads/hovedforløb

Hovedforløbet varer to år, hvor du er elev i en virksomhed. De første tre måneder regnes som prøvetid, hvor du og den virksomhed, du er elev i, kan se hinanden an.

Skoleophold

Du er elev i to år, og din elevtid veksler mellem undervisning på en erhvervsskole (7-11 uger) og arbejdet som elev i en virksomhed. De fire ugers bundne specialefag ligger fast på forhånd. Herefter vælger du og virksomheden, hvilke valgfrie specialefag du skal følge i de resterende uger.

De valgfrie specialefag sikrer, at du får en relevant profil i forhold til virksomheden og i forhold til dine fremtidsplaner. 

Fagprøve

Som afslutning på din uddannelse skal du skrive en fagprøve, hvor du skal vise, hvad du har lært i din to-årige elevtid. Du skal formulere en problemstilling, fastsætte et mål samt planlægge og aflevere opgaven inden du kan afslutte din uddannelse.

Læs mere om, hvordan du søger en læreplads

Elevløn

Er du elev, skal dine løn- og ansættelsesforhold følge en af de overenskomster, som HK har indgået med arbejdsgiversiden. Det gælder også, selvom virksomhedens øvrige ansatte ikke følger overenskomsten. Det betyder, at du som elev har ret til fx pension, hvis du er over 20 år, og feriefridage.

Sådan søger du om optagelse