Bioteknologi og idræt

På denne studieretning kombinerer du viden om kroppen med arbejde med
mikroorganismer. Du arbejder også med mikroorganismers rolle i miljøet og i bioteknologiske metoder som fx bruges i medicinproduktion.

Vælg denne studieretning, hvis du vil arbejde både med fysisk idræt og teoretisk viden om kroppens anatomi, træning, kost og sundhed.

Tre fantastiske år

 • Klassekammerater med samme idrætsinteresse som dig selv.
 • To spændende og udfordrende idrætsture.
 • Skemalagt fysisk træning og frivillige idrætsaktiviteter udover undervisningen.
 • Mange lærerige tværfaglige projekter mellem idræt og de andre fag.
 • Adgang til lækkert Learnmark træningstøj.

Bioteknologi

I studieretningsfaget bioteknologi arbejder du fx med musklernes opbygning, og hvordan hjertets fire kamre arbejder sammen om at pumpe blod til og fra musklerne - viden som kan indgå naturligt i idrætsundervisningen.

I bioteknologi har du både kemi og biologi, og undervisningen foregår lige så meget i laboratoriet, som i klasseværelset. Du lærer fx, hvordan man bruger mikroorganismer i fødevarer, medicin og vaskepulver. Du lærer også at skelne enkelte individers DNA fra hinanden.


Mød Katrine og Freja

Katrine og Freja går på Learnmark Gymnasium HTX og har studieretningsfagene Bioteknologi og idræt. I videoen kan du høre om, hvad de laver i faget Idræt og hvorfor de synes at det er fedt.

HTX_studieretning_idræt og biotek
Netop sammenhængen mellem teori og praksis ligger helt naturligt i HTX´s DNA, og styrken ved idræts-studieretningen er, at den kobler de mange forskellige fysiske idrætsdiscipliner med teori fra det andet studieretningsfag bioteknologi. Samtidig kan eleverne trække på viden fra de obligatoriske HTX-fag som fx fysik, kemi og matematik.

Sune Agger, rektor på Learnmark Gymnasium HHX & HTX


Fag på studieretningen

Sportscollege og
Visuelt Gymnasium

Ønsker du at gå på Sportscollege Horsens eller Visuelt Gymnasium Horsens, samtidig med at du er elev på Learnmark Gymnasium HTX, skal du vælge denne studieretning eller studieretningen, hvor du har fagene Kommunikation og design.

Dyrker man sport på højt niveau i fx Sportscollege Horsens, tænker jeg, det vil være naturligt at vælge en studieretning med idræt. Her får man endnu mere fysisk træning og viden om, hvordan kroppen arbejder og reagerer under træning og hårde fysiske præstationer.

Samtidig har HTX en god placering i forhold til de mange idrætsfaciliteter i Forum Horsens, hvor eleverne på fem minutter kan være i svømmehallen, hallerne eller fodboldbanerne.

Sune Agger, rektor på Learnmark Gymnasium HHX & HTX

Læs videre

Med en studentereksamen fra HTX kan du søge direkte ind på de fleste videregående uddannelser. Dine muligheder afhænger blandt andet af din studieretning og dine fag.

Se, hvad du kan læse videre til på ug.dk

Oplagte videregående uddannelser

 • Medicin (læge)
 • Sygeplejerske
 • Laborant
 • Miljøteknolog
 • Farmaceut
 • Veterinærmedicin (dyrlæge)
 • Civil- eller diplomingeniør
 • Fysik
 • Bioanalytiker
 • Tandlæge
 • Molekylærbiologi
 • Neuroscience
 • Idræt
 • Folkesundhedsvidenskab