Optagelse

Her får du overblik over, hvordan du søger om optagelse, adgangskrav og optagelsesprøver på Learnmark Tech EUX.

Sådan søger du 

Du skal søge om optagelse på optagelse.dk. Du kan søge om optagelse på EUX-uddannelserne. På optagelse.dk finder du EUX-uddannelserne under Learnmark Tech.

Søg om optagelse på optagelse.dk

Inden skolestart bliver du indkaldt til en samtale med en studievejleder. Herefter bliver du vejledt i forhold til, om EUX er det rigtige valg for dig.


OBS

Søger du om optagelse på EUX-Landmand finder du uddannelsen under Bygholm på optagelse.dk

Start på EUX

EUX-uddannelserne på Learnmark Tech har opstart hvert år i august. Se den præcise opstartsdato på uddannelsessiderne.

Din start på EUX-Tech afhænger blandt andet af, om du har en elevplads, før du starter.

9. eller 10. klasse

Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse, eller begynder du på EUX-uddannelsen inden den 1. september året efter, du har afsluttet 9. eller 10. klasse, skal du begynde på grundforløb 1 (GF1)

Mere end et år siden du afsluttede 9. eller 10. klasse

Kommer du ikke direkte fra grundskolen, eller har du en underskrevet uddannelsesaftale med en virksomhed, skal du kontakte skolen for mere information.  

Adgangskrav

Grundforløb 1 - EUX 

For at starte på grundforløb 1 (GF1) skal du opfylde adgangskravene. Du skal 

  • have afsluttet 9. eller 10. klasse eller have modtaget tilsvarende undervisning*
  • have mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i både dansk og matematik til afgangsprøven i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve
  • være vurderet uddannelsesparat til erhvervsuddannelse.

* Fra august 2019 skal du have bestået afgangsprøven fra 9. eller 10. klasse + have mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i både dansk og matematik til afgangsprøven i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve.

Grundforløb 2 - EUX

Starter du direkte på GF2 på EUX-Tech, anbefaler vi, at  du har gennemført fagene dansk, engelsk og samfundsfag på C-niveau, som er adgangskravet for at kunne begynde på hovedforløbet. Har du ikke afsluttet de tre fag på C-niveau, kan du tage dem samtidig med, at du går på GF2. Du skal dog være opmærksom, at du får meget travlt, når du både skal følge undervisningen og forberede dig til din EUX-uddannelse og dine fag på VUC.

Opfylder du ikke dette adgangskrav, kan du tage de fag og niveauer, du mangler på VUC.

Startpakke til EUX-Tech på Hosrens HF og VUC