Industrioperatør

Som industrioperatør betjener du virksomhedens maskiner. Uddannelsen tager du i samarbejde med en virksomhed.

Industrioperatøruddannelsen er målrettet den ufaglærte, der ønsker bedre jobmuligheder i industrien. Uddannelsen varer typisk 1½ år og veksler mellem skoleundervisning og praktik i en virksomhed.

Som industrioperatør bliver du en mere fleksibel medarbejder. Du får en bred forståelse for industriproduktion, og dine skole- og praktikforløb på uddannelsen gør, at du kan bidrage med ny viden og inspiration til virksomheden. Du vil også i højere grad kunne udføre mange forskellige opgaver.

Fakta

Varighed

1 år og 6 måneder

Økonomi

SU og lærlingeløn

Adgangskrav

Læs mere under adgangskrav

Bo i Horsens

Som elev på Learnmark Tech har du mulighed for at bo på skolehjem eller håndværkskollegiet.

Læs mere om at bo i Horsens

Jobbet som industrioperatør

Som industrioperatør vil dine arbejdsopgaver fx være at

 • betjene og overvåge computerstyrede produktionsanlæg
 • sikre at produktionen kører optimalt
 • planlægge produktionsopgaver i samarbejde med kolleger
 • sikre den rette kvalitet i produktionen
 • fejlfinde og udføre mindre reparationer 
 • overvåge energiforbrug og miljøbelastning.


Uddannelsen til industrioperatør

I løbet af uddannelsen får du undervisning i fx

 • Produktudvikling
 • Produktion og service
 • Fejlfinding
 • Reparation og vedligeholdelse 
 • Arbejdsorganisering
 • Engelsk.

Undervisningen handler også om, hvordan man sikrer en effektiv produktion. Her lærer du fx om 

 • Samarbejde der øger produktivitet 
 • Redskaber og systemer til planlægning
 • Kvalitetsstyring
 • Teamwork
 • Forbedret udnyttelse af produktion og processer (LEAN)
 • Orden, sikkerhed, rengøring og sortering (5S).

Undervisningen foregår blandt andet i projekter og grupper. Du afslutter uddannelsen med en svendeprøve. Det er en prøve i det, du har lært på skolen og i din praktikvirksomhed. Når du har bestået prøven får du et svendebrev som bevis på, at du har gennemført uddannelsen og må kalde dig faglært.

Udsnit af en drejebænk

Bliv faglært på rekordtid 

Din uddannelse kan blive forkortet, hvis du har arbejdet i industrien. Du kan også komme hurtigere igennem uddannelsen, hvis du fx har afsluttet AMU-kurser. Se om dine erfaringer, kan få dig hurtigere gennem uddannelsen på faglært.dk.

Er du fyldt 25 år 

Hvis du er over 25 år, er det muligt at komme i voksenlære som industrioperatør. En typisk voksenlærling er en ikke-faglært person over 25 år, der gennemfører en erhvervsuddannelse med skiftevis skole- og praktikperioder. Kontakt din 3F-afdeling eller dit lokale jobcenter, som kan fortælle dig, hvordan du kommer i gang.

 

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen består af et grundforløb og et hovedforløb.

Grundforløbet varer 10 uger og er intensiv undervisning fordelt over cirka 6 måneder.

Hovedforløbet er 20 ugers undervisning fordelt over cirka 1 år.

På hovedforløbet får du helhedsforståelse for de gensidige afhængigheder i virksomhedens afdelinger og forretningsforståelse.


Når du er udlært industrioperatør

Som udlært industrioperatør er du specialiseret inden for et bestemt område i den virksomhed, hvor du er udlært.