Om Learnmark Horsens

Learnmark Horsens er en af Horsens' største uddannelsesinstitutioner, som tilbyder 10. klasse, ungdomsuddannelser, efter- og videreuddannelse.

Skolens vision Vi danner og talentudvikler til fremtidens erhvervsliv danner grundlag for al undervisning og øvrige aktiviteter på Learnmark Horsens.

Verdensmålsskole

Learnmark Horsens er Unesco Verdensmålsskole, fordi vi ønsker, at vores elever og kursister forholder sig til, at de valg, de træffer, har stor betydning for samfundet og klimaet. Vi arbejder hele tiden på at blive en bæredygtig skole, lader verdensmålene være pejlemærke i det vi gør, og vi omsætter vores holdninger til konkrete handlinger.

Mål

Målet er, at elever og kursister efter endt uddannelse på Learnmark Horsens har kompetencer, der kan imødekomme erhvervslivets krav nu og i fremtiden – nationalt og internationalt. Derfor har Learnmark Horsens hele tiden fokus på udvikling af undervisningen, hvor afsættet er, at teorien skal afprøves i praksis.

Samarbejde

Derudover har Learnmark Horsens et tæt samarbejde med det lokale erhvervsliv, organisationer og  uddannelsesinstitutioner i udlandet, som kan bidrage til opfyldelse af skolens vision.

Fakta om Learnmark Horsens

Uddannelser 

 • Learnmark 10
 • Learnmark Business EUD og EUX
 • Learnmark Tech EUD og EUX
 • Learnmark Gymnasium HHX og HTX
 • Learnmark Efteruddannelse

Nøgletal

 • Årselever: 2000+
 • Ansatte: 340
 • Omsætning: 227 millioner kr.
 • Bygninger: 50.000 kvadratmeter
 • Adresser: 3

Værdigrundlag

Learnmark Horsens bygger på et værdigrundlag med fokus på

 • Åbenhed og samspil med omverdenen
 • Et inspirerende uddannelsesmiljø
 • Udvikling og kvalitetsforbedring
 • Samarbejde og videndeling.

Vedtægter

Vedtægterne for Learnmark Horsens er senest godkendt af Undervisningsministeriet den 2. marts 2018.

De er lagt på hjemmesiden den 1. juni 2022 i forbindelse med offentliggørelse af ny hjemmeside.

Download vedtægter (pdf)

Vi danner og talentudvikler til fremtidens erhvervsliv

Nyttig information