Grundforløb 1 

Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse, skal du starte din uddannelse på GF1.

Her bliver du udfordret praktisk og teoretisk, og du skal sammen med dine holdkammerater arbejde med projekter, hvor du møder mange forskellige arbejdsmetoder, materialer og arbejdsprocesser.

Du vælger først din uddannelse i slutningen af GF1. 

Vælg mellem tre GF1-forløb

Start

Næste studiestart

12. august 2024

Hvis du kommer fra 9. - 10. klasse

Start på grundforløb 1 (GF1)
Varighed: ½ år

På Learnmark Tech kan du vælge mellem tre grundforløb:

GF1 Tech
GF1 Food
GF1 EUX

 

 

 

Hverdagen på GF1

GF1 er meget mere end undervisning. Det er også masser af sociale arrangementer som fx fredagscafé, julebanko og fællesaktiviteter, som elevrådet står for.

Aktivitetsdag

Hvert år er der aktivitetsdag på GF1, hvor holdene konkurrerer mod hinanden - en sjov og hyggelig dag, hvor eleverne lærer hinanden bedre at kende på holdene og på tværs af holdene.

I filmen kan du opleve stemningen til aktivitetsdag.

Aktivitetsdag Tech_GF1_august 2022


Opbygning af GF1

GF1 varer 20 uger og er inddelt i moduler, hvor du arbejder med forskellige projekter.

  • Introforløb - intro til skolen, erhvervslivet og sociale aktiviteter, der ryster holdet sammen
  • Projekter 
  • Innovativ grundforløbsprøve - her sætter du alt det, du har lært, i spil og løser en fagligt rettet og innovativ opgave.

Alle projekter indeholder fysisk aktivitet, teori og praksis, dokumentation og evaluering.

Valgfag på GF1

Du skal vælge to valgfag, mens du går på GF1. Her kan du se eksempler på, hvilke valgfag det kunne være.

I filmen kan du se eksempler på valgfag, du kan vælge på GF1.

Valgfag GF1

Eksempler på valgfag på GF1

To GF1-elever, drenge, arbejder ved computer


Dansk på GF1

På GF1 har du hver uge tre timers dansk. Du skal have dansk på enten E- eller C-niveau, alt efter hvilket niveau, du allerede har, når du starter på GF1. 

I dansk arbejder du blandt andet med faglig kommunikation, og du dokumenterer løbende dit arbejde i en portfolio, der er en del af den eksamen, du skal op til i slutningen af GF1.