Kontorassistent i offentlig virksomhed

Hvis du ønsker at arbejde med fx regnskab, administration, planlægning af møder og opstilling af præsentationer, så kan jobbet som kontorassistent være noget for dig.

Som kontorassistent i det offentlige skal du kunne lide at have kontakt med fx borgere og samarbejdspartnere, og du skal være glad for at servicere og hjælpe andre.

Jobbet foregår typisk foran en computer, og du bruger IT til stort set alle opgaver. Derfor skal du have lyst til hele tiden at dygtiggøre dig i forskellige IT-programmer.

Dine arbejdsopgaver vil typisk være kalenderstyring, planlægning af møder, referatskrivning, opstilling af præsentationer og ansvar for rutineopgaver.

Du skal kunne både skrive og tale korrekt dansk, og i nogle virksomheder skal du også kunne klare dig på andre sprog.

 

Maja er kontorelev ved Horsens Kommune

Maja er administrationselev ved Horsens Kommune, hvor hun har været igennem fire forskellige afdelinger i løbet af de seneste to år. Inden længe er hun færdiguddannet, og så drømmer hun om at få en fastansættelse og måske med tiden læse en Kommunomuddannelse, så hun kan få mere erfaring.

Maja er kontorelev ved Horsens Kommune

Jobmuligheder

Når du er færdiguddannet inden for offentlig administration, kan du få arbejde i administrationen i en kommune, i en region eller i staten. Job i staten kan fx være i et ministerium, på en uddannelsesinstitution eller i fængselsvæsnet.

Arbejdsopgaver

Som færdiguddannet arbejder du typisk med service, IT-baseret administration, sagsbehandling og mundtlig og skriftlig kommunikation.


Jane er kontorelev i Skatteforvaltningen

Jane er EUX-elev på Learnmark Business EUD & EUX. Hun er kontorelev i offentlig administration hos Skatteforvaltningen. Hun har blandt andet ansvaret for at uddele cpr-numre til udlændinge, der arbejder i Danmark og meget mere. 

Jane Smith  - kontorelev i offentlig virksomhed

Fakta

Studiestart


12. august 2024 (grundforløb 1 og 2)

Adgangskrav

Du skal have bestået en af disse uddannelser:­

Varighed

Afhænger af din alder, når du starter, og dit uddannelsesvalg.

Økonomi

SU og elevløn

Tilmeld

Læs mere under Optagelse

Tilmeldingsfrist

Indtil studiestart

Læreplads/hovedforløb

Hovedforløbet varer to år, hvor du er elev i en virksomhed. De første tre måneder regnes som prøvetid, hvor du og den virksomhed, du er elev i, kan se hinanden an.

Skoleophold

Du er elev i to år, og din elevtid veksler mellem undervisning på en erhvervsskole (cirka 15 uger) og arbejdet som elev i en virksomhed.

De ni ugers bundne specialefag ligger fast på forhånd. Herefter vælger du og virksomheden, hvilke valgfrie specialefag du skal følge i de resterende uger. De valgfrie specialefag sikrer, at du får en relevant profil i forhold til virksomheden og i forhold til dine fremtidsplaner. Du kan fx vælge fagene grafisk præsentation, mundtlig kommunikation og konflikthåndtering eller skriftlig kommunikation. På specialet er du på skoleophold i cirka 15 uger.

Studietur

På Learnmark Business EUD & EUX har du mulighed for at komme på studietur sammen med andre elever fra hovedforløbet. Som udgangspunkt går turen til Bruxelles, hvor du har chancen for at skabe et nyt netværk på tværs af landegrænser og specialer.

Fagprøve

Som afslutning på din uddannelse skal du skrive en fagprøve, hvor du skal vise, hvad du har lært i din to-årige elevtid. Du skal formulere en problemstilling, fastsætte et mål samt planlægge og aflevere opgaven inden du kan afslutte din uddannelse.

Læs mere om, hvordan du søger en læreplads

 


Simon er kontorelev hos Horsens Kommune

Simon er voksenelev hos Horsens Kommune. I løbet af sin elevtid har han arbejdet i flere forskellige afdelinger, og har fundet ud af, at han skal arbejde med digitalisering, når han er færdiguddannet. Simon er meget glad for uddannelsens opbygning med en kombinationen af praktisk arbejde hos Horsens Kommune og teoretisk undervisning på Learnmark Business EUD & EUX.

Simon - voksenelev hos Horsens Kommune

Elevløn

Er du elev, skal dine løn- og ansættelsesforhold følge en af de overenskomster, som HK har indgået med arbejdsgiversiden. Det gælder også, selvom virksomhedens øvrige ansatte ikke følger overenskomsten. Det betyder, at du som elev har ret til fx pension, hvis du er over 20 år, og feriefridage.

Sådan søger du om optagelse