Støttemuligheder på uddannelserne

Hvis du har brug for særlig støtte, mens du går på en af Learnmark Horsens' uddannelser, har vi på uddannelserne tilknyttet en række ressourcepersoner, som kan hjælpe dig.

For at få tildelt specialpædagogisk støtte (SP-støtte), skal du opfylde kriterierne for dette. Det betyder, at du skal have en funktionsnedsættelse, der er lægeligt dokumenteret. SP-støtte er støtte til fx struktur. SP-støtte er ikke ekstra- eller specialundervisning. Vi kan som skole også vælge selv at tildele fx mentorstøtte.

Hvis du er under 18 år, foregår det i samarbejde med dine forældre.

Vi har på Learnmark Horsens også forskellige støtte-tiltag, som kommer alle vores elever til gavn. Der er fx installeret IntoWords på alle skolens computere, og programmet kan bruges af alle skolens elever.