Støttemuligheder på uddannelserne

Hvis du har brug for særlig støtte, mens du går på en af Learnmark Horsens' uddannelser, har vi på uddannelserne tilknyttet en række ressourcepersoner, som kan hjælpe dig.

Fælles for dem alle er, at du enten skal være berettiget til SPS-støtte (Specialpædagogisk Støtte), eller at du bliver visiteret til støtten af skolen.

Hvis du er under 18 år, foregår det i samarbejde med dine forældre.

Vi har på Learnmark Horsens også forskellige støtte-tiltag, som kommer alle vores elever til gavn.