Brobygning

På Plus 10 prøver du kræfter med både erhvervs- og gymnasiale uddannelser. 

 

Erhvervsuddannelser

Du får kendskab til de fire hovedområder inden for erhvervsuddannelserne:

 • Omsorg, sundhed og pædagogik

 • Kontor, handel og forretningsservice

 • Fødevarer, jordbrug og oplevelser

 • Teknologi, byggeri og transport

 

Gymnasiale uddannelser

Du får også kendskab til de gymnasiale uddannelser og EUX:

 • STX
 • HF
 • HHX
 • HTX
 • EUX-Velfærd
 • EUX-Business
 • EUX-Landmand
 • EUX-Tech 

 

Læs mere brobygningsforløbet

Jane Lerche

Kontakt

Kontakt os for mere information

Jane Lerche

Sekretær

Learnmark 10