Grundforløb 2 - EUX

På grundforløb 2 (GF2) specialiserer du dig inden for den uddannelse, du har valgt.

Her lærer du den nødvendige teori og det gode håndværk, så du er godt forberedt til hovedforløbet, hvor du skal i lære.

Vi besøger blandt andet VIA University College, hvor vi får undervisning af dels bygningskonstruktører og maskiningeniører afhængigt af, om du har valgt et håndværk inden for Bygge og Anlæg eller Teknologiområdet.

På Grundforløb 2 lærer du også førstehjælp.

 

Se alle EUX-uddannelser

Studieophold

På EUX-grundforløb 2 har du mulighed for at komme på et studieophold i udlandet. Vi har samarbejdspartnere i blandt andet Malta og Grækenland, og vi tilbyder så vidt muligt et 14-dages studieophold på en af destinationerne.

Grundfag

På Grundforløb 2 - GF2 har du tre grundfag på C-niveau:

 • Matematik 
 • Fysik 
 • Teknologi 

Du skal til en afsluttende eksamen i ét af fagene. 

Fag på gymnasialt niveau på hovedforløbet

Efter GF2 er du skiftevis i lære i en virksomhed, har gymnasieundervisning på Learnmark Gymnasium HTX og teoretisk og praktisk undervisning på Learnmark Tech.

På alle EUX-uddannelser, som Learnmark Horsens udbyder, skal du have disse fag:

 • Dansk A
 • Matematik B*
 • Engelsk B
 • Fysik B
 • Kemi C
 • Samfundsfag C* *

*kan løftes til A via valgfag. Det er fx et krav ved ingeniørstudierne.
* *kan løftes til B via valgfag.

EUX-Brolægger, EUX-Murer, EUX-Struktør, EUX-Stenhugger og EUX-Tømrer

På disse uddannelser har du også:

 • Byggeteknologi B
 • Teknikfag - byggeri og energi B.

EUX-Industritekniker og EUX-Smed

På disse uddannelser har du også

 • Teknikfag A

Adgangskrav 

Starter du direkte på GF2 på EUX Tech, anbefaler vi, at du har gennemført fagene dansk, engelsk og samfundsfag på C-niveau, som er adgangskravet for at kunne begynde på hovedforløbet. Har du ikke afsluttet de tre fag på C-niveau, kan du tage dem samtidig med, at du går på GF2. Du skal dog være opmærksom, at du får meget travlt, når du både skal følge undervisningen og forberede dig til din EUX-uddannelse og dine fag på VUC.

Opfylder du ikke dette adgangskrav, kan du tage de fag og niveauer, du mangler på VUC.

Startpakke til EUX Tech på Horsens HF og VUC