Digital handelsassistent - B2B

Har du lyst til at arbejde med digital salg, online markedsføring og data management? Og har du flair for at lave en god handel? 

Så skal du vælge at uddanne dig til digital handelsassistent – B2B (Business to Business). 

Uddannelsen kræver også, at du er løsningsorienteret, har talforståelse, og at du har interesse for sprog.

Jobmuligheder

Som digital handelsassistent – B2B kan du søge job i virksomheder, der primært har digitalt salg af produkter og/eller serviceydelser til andre virksomheder. Her arbejder du med fx salg og kundekontakt, kundevejledning, support, digital markedsføring og digitale strategier.

Arbejdsopgaver

Som digital handelsassistent - B2B arbejder du med digitalt salg af varer og tjenesteydelser til professionelle kunder. Dine arbejdsopgaver vil typisk være digitale, hvor du har kontakt med både danske og udenlandske samarbejdspartnere. 

I din hverdag varetager du opgaver med digitalt salg og salgsplanlægning, forhandling, udregning af priser og online markedsføring. Du arbejder også med digital drift, relevante webløsninger, digitale platforme, data management, analyser og datasikkerhed.

Fakta

Studiestart


12. august 2024 (grundforløb 1 og 2)

Adgangskrav

Du skal have bestået en af disse uddannelser:­

Varighed

Afhænger af din alder, når du starter, og dit uddannelsesvalg.

Økonomi

SU og elevløn

Tilmeld

Læs mere under Optagelse

Tilmeldingsfrist

Indtil studiestart

Læreplads/hovedforløb

Hovedforløbet varer to år, hvor du primært er elev i virksomheden og på skole i 8-12 uger. 

Skoleophold

På skoleopholdene får du undervisning i specialefag, der passer til din uddannelse. Det er fx

  • Digitalt salg og forretningsforståelse
  • Digital købsadfærd
  • E-commerce drift & kundeservice
  • Dataanalyse
  • Digital markedsføring. 

Undervisningen er fyldt med eksempler fra din hverdag i virksomheden.

Fagprøve

Som afslutning på din uddannelse skal du skrive en fagprøve, hvor du skal vise, hvad du har lært i din to-årige elevtid. Du skal formulere en problemstilling, fastsætte et mål samt planlægge og aflevere opgaven inden du kan afslutte din uddannelse.

Læs mere om, hvordan du søger en læreplads

Elevløn

Er du elev, skal dine løn- og ansættelsesforhold følge en af de overenskomster, som HK har indgået med arbejdsgiversiden. Det gælder også, selvom virksomhedens øvrige ansatte ikke følger overenskomsten. Det betyder, at du som elev har ret til fx pension, hvis du er over 20 år, og feriefridage.

Sådan søger du om optagelse