Grundforløb 2 - GF2

På GF2 specialiserer du dig inden for den uddannelse, du har valgt. Her lærer du den nødvendige teori og det gode håndværk, så du er godt forberedt til hovedforløbet, hvor du skal i lære i en virksomhed.

Start

Næste studiestart

Næste studiestart

12. august 2024
(grundforløb 1 og grundforløb 2)

Hvis du er 18 - 25 år

Når det er mere end 24 måneder siden, du har afsluttet 9. eller 10. klasse, betragtes du som voksen.

Læs om uddannelser for voksne
Varighed: ½ år

Hvis du er fyldt 25 år

Start på  EUV - læs mere under GF2
Varighed: Individuelt

Vælg mellem mange uddannelser

Når du starter din erhvervsuddannelse med GF2, skal du vælge den erhvervsuddannelse, du vil uddanne dig indenfor.  På Learnmark Tech kan du vælge mellem 25 uddannelser.

EUD og EUX opbygning

Grafisk overblik over EUD og EUX

OBS: Hvis du ønsker at begynde på GF2 på EUX, skal du have C-niveau i dansk, engelsk og samfundsfag fra GF1 på EUX.

Portræt af Mathias
Jeg kan godt mærke, at jeg er blevet mere moden og motiveret til at tage en uddannelse, siden jeg gik i gymnasiet. Mange frygter den store aldersforskel i klasserne, men det er helt ok, at der er aldersforskel på os på holdet. Jeg har erfaringer fra branchen, og det giver mig nogle muligheder.

Mathias, GF2-anlægsstruktør

Når du uddanner dig som voksen

På grundforløb 2 går du på hold med både voksne og unge, og vores elever ser aldersforskellen som en styrke. Der vil som udgangspunkt altid være en eller flere på din alder.

Nogle af eleverne på GF2 har arbejdet som ufaglærte i et par år, andre kommer direkte fra en gymnasieuddannelse, mens nogle starter på uddannelsen, fordi de ønsker at skifte branche.

Inden uddannelsesstart kan nogle voksne være bekymrede for, om de kan vænne sig til at gå i skole igen. Vores erfaring er, at det er meget lettere, end de troede.

Fraser står foran svejsekabinen
Jeg har arbejdet som ufaglært på byggepladser i en del år, og ville gerne have en uddannelse. Jeg startede på uddannelsen til bygningskonstruktør, men efter et år fandt jeg ud af, jeg helst vil arbejde med et håndværk – noget jeg kan producere, som andre kan se, og som jeg kan være stolt af.

Fraser, GF2-smed

Kombinationsforløb for FGU-elever

Hvis du er FGU-elev, og du er usikker på, om du er klar til at starte på grundforløb 2 (GF2), så kan du vælge kombinationsforløbet på Learnmark Tech.

Læs mere om, hvordan du tilmelder dig kombinationsforløbet