Anlægsstruktør

Anlægsstruktøren er den første og den sidste på en byggeplads.

Som anlægsstruktør anlægger du fx motorveje, hovedkloakanlæg og belægningsarealer, og du er den, der forbereder og byggemodner byggepladserne. 

Det er fedt at være anlægsstruktør

Efter sin studentereksamen på HHX fandt Mathias ud af, at det var en alsidig hverdag i anlægsbranchen med frisk luft og mange muligheder, der trak.

"Jeg har altid godt kunne lide at gå i skole og bruge mit hoved. Jeg tænkte, at en teknisk uddannelse ikke var noget, hvor jeg fik lov at udnytte mine faglige kompetencer. Men jeg fandt hurtigt ud af, at det er lige så meget bogligt, som det er praktisk."

Anlægsstruktør_2022

Fakta

Varighed

4 år og 6 måneder

Økonomi

SU og lærlingeløn

Adgangskrav

Læs mere under adgangskrav

Tag uddannelsen her

Grundforløb 1 - Learnmark Tech
Grundforløb 2 - Learnmark Tech
Hovedforløb - Learnmark Tech

 

Kan tages som EUX Anlægsstruktør

Studiestart

12. august 2024
(grundforløb 1 og grundforløb 2)

Tilmeld

Læs mere under optagelse

Tilmeldingsfrist

Indtil studiestart

Bo i Horsens

Som elev på Learnmark Tech har du mulighed for at bo på skolehjem eller håndværkskollegiet.

Læs mere om at bo i Horsens

Jobbet som anlægsstruktør

En anlægsstruktør arbejder mest med anlægs- og vejarbejde, kloakering og belægning.

Som anlægsstruktør er du med til at byggemodne og forberede byggepladser. Du er med til at bygge broer og veje, kloakere og anlægge fortove. Du er den første på byggepladsen for at klargøre den til de andre håndværkere, og du er også typisk en af de sidste, når de sidste belægningsarbejder skal udføres, og de grønne arealer skal afleveres til anlægsgartneren.

Med de maskiner, der bruges i dag, er arbejdet ikke så hårdt, som det har været.

Der er travlhed i branchen, og du har gode muligheder for at få både læreplads og job som anlægsstruktør.

Jeg kan lide alt ved mit arbejde. Det er fx fedt at køre maskine, lægge kloak og rette af, inden jeg laver belægning. Regner det, så må jeg bare tage det som en mand.

Niklas, anlægsstruktør

 

Uddannelsen til anlægsstruktør

Uddannelsen til anlægsstruktør veksler mellem skole og praktik, så du får mulighed for at bruge det, du lærer på skolen. På uddannelsen til anlægsstruktør lærer du at udarbejde og læse tegninger, det er også her du lærer at tegne i AutoCAD, som er et elektronisk tegneprogram.

På uddannelsen har du på grundforløbet almene fag som fx matematik og teknologi, og du lærer at nivellere, afsætte bygningsarbejder og blande og støbe beton til fx sokler til huse.

Længere fremme i uddannelsen bliver du specialist i at

  • udføre anlægsarbejder
  • belægningsarbejde
  • udføre kloakeringsarbejder
  • kunne kvalitetssikre dit arbejde
  • vejlede modtageren af arbejdet i korrekt drift og vedligeholdelse, så det, du har lavet, kan holde i mange år frem.

 

Følg struktørernes svendeprøve fra start til færdigt produkt

Anlægsstruktør_svendeprøve

Anlægsstruktører til DM i Skills 2022

Hør anlægsstruktørerne Mikkel og Rasmus fortælle om at deltage i DM i Skills 2022. De mødte  udfordringer, dygtige konkurrenter og kæmpede sig færdige med opgaven i god tid. Mikkel og Rasmus modtog Arbejdsmiljøprisen inden for deres fag.

Anlægsstruktører til DM i Skills 2022

I lære som anlægsstruktør

Når du har bestået grundforløb 2, fortsætter du på hovedforløbet. Her er du i lære i en virksomhed og på skoleophold.

Det er vigtigt, at du selv er aktiv, når du søger læreplads. Du får også undervisning på skolen i at søge læreplads, og vi har et godt samarbejde med mange virksomheder, der søger lærlinge.

Kan du ikke finde en læreplads, har du mulighed for skoleoplæring.

Læs mere om lærepladser


Når du er udlært anlægsstruktør

Som anlægsstruktør kan du blive selvstændig eller få job i fx entreprenørbranchen. Du kan også vælge at læse videre til fx bygningskonstruktør, kloakmester, landmåler, ingeniør eller byggetekniker.

Når du er udlært anlægsstruktør, har du også den praktiske del af kloakmesteruddannelsen, så hvis det er et job, du kunne tænke dig, er du allerede godt i gang. Den teoretiske del af kloakmesteruddannelsen kan du også tage på Learnmark Horsens.