Vejledning til grundskolelærere

Fagformålet for Uddannelse og Job er, at eleverne skal opnå kompetencer til at træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger, forståelse for betydningen af livslang læring samt alsidig viden om uddannelses- og erhvervsmuligheder.


Vi ønsker at udfordre eleverne i deres uddannelsesvalg 

Learnmark Horsens ønsker at bidrage til, at eleverne opnår disse kompetencer. Vi ønsker at hjælpe, støtte og udfordre eleverne i deres uddannelsesvalg.

Uddannelse & job katalog

Kataloget Uddannelse & job skal være med til sætte eleverne i stand til at træffe et kvalificeret uddannelsesvalg på et oplyst grundlag.

Download katalog: Uddannelse & job (pdf)

Ung til ung

De fleste aktiviteter i kataloget er baseret på ung til ung-mødet, hvor grundskolens elever gennem undervisning og dialog møder Learnmark-elever. 

Derudover tilbyder vi også vejledningsaktiviteter målrettet forældre og undervisere.

 

Understøttende undervisning med Det rullende Learnmark

I kataloget tilbyder vores elever og undervisere gratis undervisning i typiske fag fra deres uddannelse. Det kalder vi Det rullende Learnmark.

Undervisningsforløbene kan betragtes som understøttende undervisning, der bidrager til en varieret skoledag. Nogle aktiviteter egner sig godt til at gøre fag som fx matematik, engelsk og fysik mere praksisnære, mens andre aktiviteter kan indgå i projektorienterede forløb eller aktiviteter i de kommunalt planlagte uddannelse- og job-forløb.

Undervisningen varer typisk 2 moduler og foregår på den enkelte grundskole.

Tilbud til elever i
8., 9. og 10. klasse

Gode idéer 

Har du en idé til et samarbejde omkring uddannelse og job, hører vi meget gerne fra dig, så vi sammen kan udvikle tiltag, der sikrer grundskolens elever det bedste grundlag forud for uddannelsesvalget.


Kontakt
Maria Nielsen, Sekretariatschef på
M: 4212 7204  E: maria@learnmark.dk