Sådan søger du om optagelse

Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse, kan du starte i august. Er det mere end 24 måneder siden, du har afsluttet 9. eller 10. klasse, kan du starte på uddannelsen i august og januar.

Du søger om optagelse på Learnmark Business EUD & EUX gennem optagelse.dk.

Søg via optagelse.dk 


Start på flere måder

Uanset, om du søger ind på EUX Business eller EUD Business afhænger din start på uddannelen af din alder, uddannelsesbaggrund, og om du har en læreplads, før du starter.

Sådan søger du

Når du søger om optagelse på Learnmark Business EUD & EUX, har du to muligheder: Elektronisk tilmelding på optagelse.dk eller indsende tilmeldingsskema.

Søg om optagelse på optagelse.dk

Download ansøgningsskema (pdf)


Send det udfyldte skema sammen med dit eksamensbevis til
Learnmark Business, Strandpromenaden 4C, 8700 Horsens
(husk at sende en kopi af dit afgangsbevis med).

Sådan sender du sikker mail

Vælg din alder og se, hvordan du starter

Fra 9. eller 10. klasse

Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse, eller begynder du på Learnmark Business EUD & EUX inden året efter, du har afsluttet 9. eller 10. klasse, skal du begynde på grundforløb 1 (GF1). 

Når du søger ind på Learnmark Business EUD & EUX, skal du vælge hovedområdet Kontor, handel og forretningsservice på optagelse.dk

Læs mere om adgangskrav

Under 25 år

Er du under 25 år, og har du afsluttet 9. eller 10. klasse for mere end 2 år siden, skal du starte på grundforløb 2 (GF2) på Learnmark Business EUD & EUX. 

Når du søger ind på GF2, skal du vælge den uddannelsesretning, du vil uddanne dig indenfor. Du kan vælge:

Merit

Inden du starter på Learnmark Business EUX & EUX bliver du inviteret til en samtale med en studievejleder. Formålet med samtalen er at afdække, om du eventuelt har uddannelsesmæssige kompetencer der gør, at du kan få merit i et eller flere fag.

Læs mere om adgangskrav

Fyldt 25 år

Inden du kan starte på Learnmark Business EUD & EUX, skal du til samtale med vores studievejleder Karin Bloch Andersen, hvor du skal dokumentere din erhvervserfaring og uddannelsesmæssige baggrund. Det kaldes også en realkompetencevurdering (RKV). 

Med udgangspunkt i RKV´en laver Karin Bloch Andersen en individuel uddannelsesplan, som giver dig et målrettet forløb på vej mod din drømmeuddannelse. 

Du kan bestille tid til en RKV hos Karin Bloch Andersen på E: kban@learnmark.dk

Er du ledig, skal du kontakte din jobkonsulent, før du kontakter Karin Bloch Andersen. Jobcentret udarbejder en købsaftale, som mailes til Karin Bloch Andersen. Herefter udarbejder hun RKV som en del af din jobplan.

Til samtalen skal du medbringe 

 • Uddannelsesbevis fra 9. eller 10. klasse eller eksamensbevis fra HHX, STX, HTX eller HF
 • Kursusbeviser, hvis du har været på kurser relevant for din uddannelse på Learnmark Business
 • Udtalelser fra tidligere job
 • En printet version af Min kompetencemappe, som du finder på minkompetencemappe.dk
 • Et fyldestgørende CV med årstal og beskrivelse af nuværende og tidligere arbejdsopgaver. 

Eksamenspapirer fra udlandet 

Har du udenlandske eksamenspapirer, er det vigtigt, at du får oversat dine skolebeviser fra dit hjemland via Styrelsen for Forskning og Uddannelse. På den måde kan vi hjælpe dig bedst muligt.

Læs mere om udenlandske eksamenspapirer på ufm.dk

Film om erhvervsuddanneler for voksne (EUV)

Filmen giver dig et overblik over dine muligheder på EUV. Filmen er lavet af Niels Brock - Learnmark Business tilbyder det samme.

Om realkompetencevurdering

Optagelsesprøver

Hvis du er tilmeldt en erhvervsuddannelse på Learnmark Business EUD & EUX og ikke har opnået en bestået gennemsnitskarakter i dansk og/eller matematik i grundskolen, har du mulighed for at gå til optagelsesprøve.

Prøverne

 • afvikles i juni, august og januar.
  Kontakt os for de præcise datoer og klokkeslæt.

  De næste prøver afholdes:
  - Matematik den 26. juni 2024 kl. 9.00 – 11.00
  - Dansk den 26. juni 2024 kl. 12.00 – 14.00

 • afvikles på  Learnmark Business EUD & EUX, Strandpromenaden 4C, 8700 Horsens

 • er skriftlige og tager to timer.

Du skal møde 15 min. før prøvens start. Du skal gå ind ad hovedindgangen og melde dig i receptionen.

Din prøve bliver vurderet af en ekstern censor. Prøven vurderes som ”bestået” eller ”ikke bestået”

Når du har aflagt prøven, bliver du kontaktet om en opfølgende samtale. Skolen beslutter efter samtalen, om du kan optages. I denne beslutning indgår både dit resultat fra prøven samt samtalen.

Medbring dette til prøven 

Til prøven må du medbringe alle hjælpemidler som fx lommeregner og penalhus.

Du må ikke anvende internettet.

Du kan låne en computer med oplæsningsprogram på skolen, hvis du har problemer med at læse. Når du tilmelder dig optagelsesprøven, skal du gøre os opmærksom på det, så vi kan stille en computer klar.

Tilmelding til optagelsesprøve

Du skal tilmelde dig optagelsesprøverne. Det gør du ved at sende en mail senest kl. 12.00 dagen, før prøven afholdes.

Du skal sende mailen til uddannelsessekretær Ellen Vorgaard på E: ev@learnmark.dk

I mailen skal du skrive:

 • Dit fulde navn og cpr. nummer
 • Hvilken uddannelse, du har søgt ind på
 • Om skal du til prøve i begge fag eller kun dansk eller matematik.
 • Om du er diagnosticeret ordblind og har brug for, at vi stiller en computer med oplæsning til rådighed.

Eksempel på danskprøve (pdf)

Eksempel på matematikprøve (pdf)