Lærepladser

Efter grundforløb 2 (GF2) fortsætter du i hovedforløbet, som veksler mellem læreplads i en virksomhed og skoleophold.

Før du kan starte på hovedforløbet, skal du bestå GF2 og de overgangskrav, der er til din uddannelse. Overgangskrav er udvalgte fag, som du skal bestå på et bestemt niveau.

Du skal også have indgået en lærepladsaftale med en virksomhed eller et oplæringscenter, hvis du ikke kan finde en læreplads i en virksomhed.

Uddannelsens opbygning

Tiden på din læreplads på EUX er halvårlige forløb fordelt ud over hovedforløbet. Du er skiftevis i i lære et halvt år og i skole et halvt år.

Grafiks overblik EUX-uddannelsernes opbygning

Rutine og større ansvar

Når du er på din læreplads arbejder du efter en uddannelsesplan, som du laver sammen med din virksomhed. Her får du arbejdsopgaver, hvor du afprøver det, du har lært i undervisningen. I løbet af læretiden får du mere og mere rutine i arbejdet, og får du mere og mere ansvar.

Mere info