13. oktober 2021

Learnmark Horsens sætter bygninger på Strandpromenaden til salg

Bestyrelsen på Learnmark Horsens har besluttet at igangsætte udbud af skolens bygninger på Strandpromenaden 4c. Uddannelserne på denne adresse flyttes til skolens øverige adresser på Stadionsvej 2 og Vejlevej 150.

En enig bestyrelse på Learnmark Horsens har den 30. september 2021 truffet to vigtige beslutninger om skolens samlede bygningsmasse: En udbudsproces af Strandpromenaden 4c sættes i gang, og man går i gang med at udarbejde et byggeprogram for Vejlevej 150 og Stadionsvej 2.

Hans A. Sørensen, som er bestyrelsesformand for Learnmark Horsens, ser frem til fremover at kunne samle alle skolens uddannelser på to adresser samtidig med udvikling af allerede eksisterende undervisningsfaciliteter.

”Udgangspunktet for beslutningen er, at vi vil arbejde med salgs- og byggeprocessen som et skoleudviklingsprojekt, hvor alle skolens uddannelser får endnu bedre muligheder – det skal ikke kun og være et spørgsmål om at flytte rundt på forskellige uddannelsesaktiviteter,” understreger Hans A. Sørensen.

Den nuværende aktivitet fra Strandpromenaden 4c flytter til skolens to blivende adresser på Stadionsvej 2 og Vejlevej 150:

  • Tagdækkeruddannelsen flyttes til Vejlevej 150, hvor skolens øvrige tekniske erhvervsuddannelser hører til
  • Transportuddannelserne og øvrige aktiviteter på Learnmark Efteruddannelse på Strandpromenaden 4c flytter til Vejlevej 150
  • Learnmark Business inkl. merkantilt praktikcenter flytter til Stadionsvej 2.

Fremtidens Learnmark Horsens

Eftersom beslutningen om det omfattende skoleudviklingsprojekt netop er truffet, har skolens bestyrelsesformand svært ved at fastsætte præcist tidspunkt for, hvornår Learnmark Horsens kan flytte aktiviteterne fra Strandpromenaden 4c ind i nyt byggeri på Vejlevej 150 og Stadionsvej 2.

”Vi er stadig meget tidligt i processen, men vi sigter i øjeblikket mod sommeren 2025, hvor uddannelserne fra Strandpromanden kan rykke ind i nye lokaler. Vi bygger til fremtidens Learnmark Horsens, og de beslutninger, vi træffer i 2021, har gyldighed de næste mange år ud i fremtiden. Vi skal derfor så vidt muligt træffe beslutninger, der tilgodeser fremtidens behov, som vi kender dem i dag,” siger bestyrelsesformanden.

Det betyder blandt andet, at alle skolens læringsmiljøer videreudvikles, at de enkelte uddannelser skal have så gode muligheder som muligt for at shine og ikke mindst, at pengene i den sidste ende skal passe.

Inddragelse af medarbejdere, elever og kursister

For både skolens bestyrelse og ledelse er det vigtigt at involvere både medarbejdere, elever og kursister i processen.

”Vi har fra tidligere bygge- og udviklingsprojekter rigtig gode erfaringer med at inddrage brugerne. Her kan vi få mange og inspirerende idéer til udvikling af vores bygningsmæssige rammer, og vi ser frem til at invitere medarbejdere, elever og kursister, når vi går i gang med at udarbejde byggeprogrammet,” fortæller Hans A. Sørensen.