Uddannelser for voksne

Byg videre på dine erfaringer og få papir på det, du kan.

Ønsker du at begynde på et karriereforløb inden for kontor, detail eller handel?  Og har du afsluttet 9. eller 10. klasse for mere end 2 år siden?

Så er det oplagt, at du starter på en erhvervsuddannelse på Learnmark Business EUD & EUX.

Vi tager udgangspunkt i dine erfaringer og tidligere skoleforløb og bygger videre på dem. 

Du forbedrer dine jobmuligheder og gør dig konkurrencedygtig på fremtidens arbejdsmarked.

Fremtidssikring

Kamilla og Lasse går på Learnmark EUD Business for voksne. Hør dem fortælle om det at starte på en uddannelse efter flere år på arbejdsmarkedet, samt fortælle om EUD'en og hvorfor den er et godt uddannelsesvalg.

EUD Business voksenuddannelse

Når du uddanner dig som voksen

Er det mere end 2 år siden, du afsluttede 9. eller 10. klasse, betegner vi dig som voksen, og du skal starte din uddannele på grundforløb 2, som du kan tage på Learnmark Business EUD & EUX.

På grundforløb 2 går du på hold med både voksne og unge, og vores elever ser aldersforskellen som en styrke. Der vil som udgangspunkt altid være en eller flere på din alder.

Nogle af eleverne på GF2 har arbejdet som ufaglærte i et par år, mens nogle starter på uddannelsen, fordi de ønsker at skifte branche.

Inden uddannelsesstart kan nogle voksne være bekymrede for, om de kan vænne sig til at gå i skole igen. Vores erfaring er, at det er meget lettere, end de troede.

Dit uddannelsesforløb

 

Start på EUD Business

Uanset, om du ønsker en EUD Business eller en EUX Business, anbefaler vi, at du starter på grundforløb 2 på EUD Business.

Du kan efter ½ år på EUD Business søge en læreplads inden for detail, handel eller event. Du kan også vælge at fortsætte på EUX Business.

 

Læs mere om EUD Business

Fortsæt på EUX Business

Hvis du vælger at forsætte på EUX Business, skal du starte direkte på grundforløb 2 (GF2) på EUX Business.

Efter et halvt år på GF2 på EUX Business kan du forsætte på studieåret, hvis du har et gennemsnit i de otte obligatoriske C-fag på minimum 02.

Efter studieåret kan du søge en læreplads inden for kontor, detail, handel eller event.

 

Læs mere om EUX Business

Start i lære

Du kan starte i lære efter et ½ år på grundforløb 2 inden for retningerne detail, handel eller event.

Hvis du har afsluttet studieåret på EUX Business og er erhvervsfaglig student, så har du adgang til at starte i lære inden for alle retninger: Kontor, detail, handel og event. 

Mens du er i lære, skal du på skoleophold typisk a 8-12 uger varighed. 

Længere nede på siden kan du se en liste over uddannelser, du kan søge læreplads indenfor

Se ledige lærepladser på Facebook

Jeg har ikke en uddannelse, men har arbejdet meget inden for detail. Der fandt jeg ud af, at jeg er god til mennesker, men jeg vil gerne mere. Jeg vil gerne være indkøber eller grossist i en større virksomhed, og der har jeg brug for at få en uddannelse.

Sebastian, voksenelev på Learnmark Business


Adgangskrav og ansøgning 

Adgangskravene og måden, du søger om optagelse på Learnmark Business EUD & EUX på, afhænger af din alder. 


Her kan du komme i lære

EUX Business giver adgang alle uddannelser inden for detail, handel, event og kontor. EUD Business giver adgang til uddannelser inden for detail, handel og event.

 

Jeg har arbejdet som ufaglært inden for restauration og detail, siden jeg var 16 år. Det har givet mig mange erfaringer. Efter jeg har fået min søn, er jeg blevet mere moden, har fået lyst til at lære nyt og arbejde med noget, der gør mig glad, og som jeg brænder for. Jeg vil gerne have papir på det, jeg kan.

Maria, voksenelev på Learnmark Business EUD & EUX

Karin Plesner Bloch Andersen

Karin Plesner Bloch Andersen

Underviser, Studievejleder

Learnmark Business