Økonomiassistent

Som økonomiassistent skal du være god til tal, omhyggelig og kunne lide at arbejde i et miljø, hvor der i perioder er meget travlhed. Du skal også have en forståelse af, hvordan en virksomhed fungerer, og du arbejder med blandt andet indtægter, udgifter, lønninger, debitor- og kreditorbogholderi og fakturering.

Jobbet foregår typisk foran en computer i længere tid ad gangen. IT vil være en del af stort set alle dine opgaver, så du skal have lyst til at dygtiggøre dig i forskellige IT-programmer.

Alle kontoruddannede skal kunne både skrive og tale korrekt dansk, og i nogle virksomheder skal du også kunne klare dig på andre sprog. Som økonomielev lærer du, hvordan økonomiske styrings- og analyseværktøjer fungerer i teorien, samtidigt med at du afprøver dem i praksis på din elevplads.

Jobmuligheder

Alle virksomheder har økonomi- eller regnskabsafdelinger, men det er meget forskelligt, hvilke opgaver der er knyttet til økonomi i den enkelte virksomhed.

Arbejdsopgaver

Arbejdsopgaverne afhænger af den virksomhed, du bliver ansat i. I mindre virksomheder vil du typisk arbejde med både regnskab, løn, skat og andre administrative opgaver, mens du i større virksomheder ofte bliver specialist. Du kan fx blive controller, der arbejder med virksomhedens økonomistyring.

Fakta

Studiestart


12. august 2024 (grundforløb 1 og 2)

Adgangskrav

Du skal have bestået en af disse uddannelser:­

Varighed

Afhænger af din alder, når du starter, og dit uddannelsesvalg.

Økonomi

SU og elevløn

Tilmeld

Læs mere under Optagelse

Tilmeldingsfrist

Indtil studiestart

Læreplads/hovedforløb

Hovedforløbet varer to år, hvor du er elev i en virksomhed. De første tre måneder regnes som prøvetid, hvor du og den virksomhed, du er elev i, kan se hinanden an.

Skoleophold

På specialet er du på skoleophold i 8-11 uger. Indholdet på de fem første ugers skoleophold er obligatoriske. Herefter vælger du og virksomheden, hvilke valgfri specialefag du skal følge i de resterende uger. De valgfri specialefag sikrer, at du får en relevant profil i forhold til virksomheden og til dine fremtidsplaner.

Fagprøve

Som afslutning på din uddannelse skal du skrive en fagprøve, hvor du skal vise, hvad du har lært i din to-årige elevtid. Du skal formulere en problemstilling, fastsætte et mål samt planlægge og aflevere opgaven inden du kan afslutte din uddannelse.

Læs mere om, hvordan du søger en læreplads

Elevløn

Er du elev, skal dine løn- og ansættelsesforhold følge en af de overenskomster, som HK har indgået med arbejdsgiversiden. Det gælder også, selvom virksomhedens øvrige ansatte ikke følger overenskomsten. Det betyder, at du som elev har ret til fx pension, hvis du er over 20 år, og feriefridage.

Sådan søger du om optagelse