Virksomhedsøkonomi A og
international økonomi A

På studieretningen arbejder du med sammenhængen mellem samfundet og økonomien – både i Danmark og udlandet. Du arbejder med virksomhedens økonomiske beslutninger og adfærd i samspil med omverdenen.

Du lærer om virksomheders økonomiske beslutninger, og om hvordan virksomheder arbejder med strategi, økonomistyring og eksport. 

Undervisningen tager ofte udgangspunkt i konkrete virksomheders udfordringer, og du samarbejder også nogle gange med virksomheder om et projekt.

Når du vælger international økonomi som dit andet studieretningsfag, får du viden om national og global økonomi. Du får også viden om internationale forhold, handel med udlandet og internationale virksomheders vilkår og økonomi. 

Faget drejer sig især om Danmarks økonomi og generelt om landenes placering i verdensøkonomien. Du får også viden om EU, udviklingsbistand og velfærdsmodeller.

Vi arbejder med projekter, hvor vi skal forestille os, at vi er konsulenter for en virksomhed, som vi skal rådgive om fx økonomi og markedsføring. Det er superspændende.

Sofie, HHX-elev


Fag på studieretningen

Sportscollege og Visuelt Gymnasium

Ønsker du at gå på Sportscollege Horsens eller Visuelt Gymnasium Horsens, samtidig med at du er elev på Learnmark Gymnasium HHX, skal du vælge studieretningen, hvor du har fagene virksomhedsøkonomi A og afsætning A.

Psykologi som valgfag

Vil du gerne have valgfaget Psykologi på B-niveau, skal du vælge studieretningen, hvor du har fagene virksomhedsøkonomi A og afsætning A.

Læs videre

Med en studentereksamen fra HHX kan du søge direkte ind på de fleste videregående uddannelser. Dine muligheder afhænger blandt andet af din studieretning og dine fag.

Se, hvad du kan læse videre til på ug.dk

Oplagte videregående uddannelser med studieretningen Virksomhedsøkonomi A og Matematik A

  • Erhvervsøkonomi (HA)
  • Statskundskab
  • Revisorkandidat - cand.merc.aud.
  • International Business
  • Finansøkonom
  • Markedsføringsøkonom
  • International handel og markedsføring
  • Erhvervsøkonomi og IT
  • HA - IT og forretningsudvikling
  • Informatik