Ansatte

Gode links og nyttige informationer for ansatte på Learnmark Horsens

Informationer til alle ansatte

Learnmark Gymnasium HHX og HTX

 • Lectio - HTX

  Se dit skema mv. på Lectio.

 • Lectio - HHX

  Se dit skema mv. på Lectio

 • Studie- og ordensregler
 • Studieplaner

  Sådan finder du studieplanerne

  Studieplanerne for alle år ligger i Lectio - sådan finder du dem: 

  • Klik på lectio.dk
  • Vælg Klasse i menuen
  • Klik på Klassebetegnelsen
  • Klik på Studieplan 

  Om studieplaner

  Studieplanen skal sikre sammenhæng og kontinuitet i uddannelsen, og studieplanen er udgangspunktet for lærerteamets fælles planlægning. 

  Rektor for Learnmark Gymnasium HHX og HTX fastlægger efter drøftelse med relevante lærerteam en overordnet, kortfattet og overskuelig plan (studieplanen) for undervisningen. 

 • Undervisningsbeskrivelser

  Sådan finder du undervisningsbeskrivelserne

  Undervisningsbeskrivelser for alle år ligger i Lectio - sådan finder du dem: 

  • Klik på lectio.dk
  • Vælg skole: Learnmark Horsens - HHX eller HTX
  • Klik på Hovedmenu
  • Klik på Undervisningsbeskrivelser 
  • Vælg hold

  Om undervisningsbeskrivelser

  Hvert lærerteam og hver lærer skal udarbejde en undervisningsbeskrivelse for det enkelte fag ved afslutningen af

  • grundforløbet
  • hvert skoleår
  • undervisningen i det enkelte fag. 

  Derudover udarbejdes en undervisningsbeskrivelse for hvert af delområderne 2 og 3 i studieområdet. 

  Undervisningsbeskrivelser, der udarbejdes ved afslutningen af undervisningen i et fag og studieområdet, indgår som baggrundsoplysninger for de mundtlige prøver. Elever, der tidligere har afsluttet et fag eller forløb på et lavere niveau eller har fået merit for en del af faget eller forløbet, kan efter aftale med den lærer, der forventes at fungere som eksaminator ved en eventuel mundtlig prøve, benytte undervisningsbeskrivelsen herfra.

 • Programmer og vejledninger

  Programmer, opgaver og vejledninger der bruges på HHX og HTX: gymdownload.learnmark.dk

Learnmark Business

Learnmark Tech

 • Studie- og ordensregler
 • Find dit skema

  Find dit skema mv. på UDDATA+

  Du skal logge ind med dit UNI-Login.

 • Elevers forsikringsforhold

  Elever er kun i nogle tilfælde forsikret gennem Statens Selvforsikring, når de går på Learnmark Tech. Derfor anbefaler vi, at eleverne selv tegner en heltids ulykkesforsikring.

  Er man i virksomhedsforlagt undervisning (VFU) aftalt mellem Learnmark Tech og virksomhed, er man dækket af skolens forsikring.

  I forbindelse med studierejser til udlandet tilbyder skolen eleverne at tegne en rejseforsikring, som de selv skal betale.

  Læs mere i dokumentet Elevers forsikringsforhold (pdf) 

Learnmark 10

chat-boxes

Brug for hjælp?

Brug for hjælp
Elisabeth Damkjær
M:+45 4212 7212E:eda@learnmark.dk

Få hjælp og find svar på Facebook
pencil

Tilmelding

Du kan søge om optagelse på vores uddannelser på forskellige måder - få mere info her.

Optagelse
mail

Hold dig opdateret

Learnmark Horsens sender jævnligt nyhedsbreve målrettet fx virksomheder, forældre, vejledere og undervisere.

Nyhedsbreve
'