1450 Learnmark-elever deltager i debatter forud for kommunalvalget

25. oktober 2021

Learnmark Horsens har inviteret de opstillingsberettigede partier til valgdebat forud for kommunalvalget 2021. Det sker til tre debatarrangementer på henholdsvis Learnmark Gymnasium HHX og HTX og Learnmark Tech og Demokratiets Dag på Learnmark Business.

”Hvis I havde 30 millioner kroner, som I ikke havde budgetteret med, hvad ville I så bruge dem til?  Hvordan vil I forbedre miljøet i Horsens? Hvordan vil I forbedre unges trivsel i Horsens Kommune? 

Sådan lyder nogle af de spørgsmål, som eleverne på Learnmark Horsens vil stille lokalpolitikerne til valgdebatter forud for kommunalvalget 2021.

VALGDEBATTER PÅ LEARNMARK HORSENS
 • 26. oktober kl. 10.00 - 11.30

  Learnmark Gymnasium HHX og HTX, Stadionsvej 2, Horsens.

  Ordstyrer: Lene Vestergaard, chefredaktør på Horsens Folkeblad

 • 2. november kl. 10.00 - 11.30

  Learnmark Gymnasium HHX og HTX, Stadionsvej 2, Horsens

  Ordstyrer: Anne Birch Bech-Larsen, journalist på Horsens Folkeblad

 • 3. november kl. 13.00 – 14.30

  Learnmark Tech,
  Vejlevej 150, Horsens


  Ordstyrer: Jakob Krogh Nørgaard, redaktionschef på Horsens Folkeblad

Eleverne på Learnmark Business deltager den 3. november 2021 i Demokratiets Dag, hvor lokale ungdomspolitikere debatterer med omkring 150 elever. 

Et solidt demokratisk fundament

For Niels Yde, der er direktør på Learnmark Horsens, er valgdebatterne en vigtig del af elevernes demokratiske dannelse.

Vi finder det helt centralt for elevernes dannelse, at de får et solidt demokratisk fundament, og her er dialog med politikerne en vigtig del. Til kommunalvalget har vores elever mulighed for at debattere lokale prioriteringer, som har stor indflydelse på deres ungdomsliv, og jeg oplever, at vores elever har mange kvalificerede spørgsmål på blokken, når lokalpolitikerne kommer til valgdebat.

Niels Yde, direktør på Learnmark Horsens
Illustration: Sorte citationstegn

Han er samtidig glad for, at Horsens Folkeblad bakker op om valgdebatterne ved at bidrage med en ordstyrer til hver valgdebat. Forud for valgdebatterne har elevrådene formuleret en lang liste med spørgsmål, som ordstyrerne fra Horsens Folkeblad har fået tilsendt.