Få styr på begreber og forkortelser om uddannelse

09. november 2018

Få styr på de mange begreber og forkortelser, der handler om ungdomsuddannelserne.

Der er mange forkortelser inden for uddannelsesverdenen, og der kommer hele tiden flere til. Her kan du finde forklaringer på de mest kendte. 

Har du spørgmål om uddannelsesvalg, er du altid velkommen til at kontakte en studievejleder!

Forkortelser

 • EUD

  EUD er en forkortelse for erhvervsuddannelse. På en erhvervsuddannelse lærer man et fag eller et håndværk som fx kok, smed, tømrer eller kontorassistent. Uddannelsen veksler mellem skole og praktik i en virksomhed. Man afslutter med et svendebrev (de tekniske erhvervsuddannelser) eller en fagprøve (de merkantile erhvervsuddannelser) og kan kalde sig faglært.

  På Learnmark Tech kan man starte på 26 tekniske erhvervsuddannelser. På Learnmark Business kan man vælge mellem EUD-Business og EUX-Business, som giver adgang til langt over 20 merkantile erhvervsuddannelser

   

 • EUX

  EUX er en forkortelse for en erhvervsfaglig studentereksamen. Med en eksamen fra EUX er man efter 4-5 år både faglært og har fag på gymnasieniveau, som giver direkte adgang til videregående uddannelser som andre gymnasiale uddannelser (hvis man opfylder adgangskravene). På Learnmark Horsens kan man vælge mellem EUX-Business og otte EUX-uddannelser på EUX-Tech.

 • HHX

  HHX er en tre-årig erhvervsgymnasial ungdomsuddannelse, som ud over almene gymnasiale fag har fokus på økonomi, markedsføring, innovation, IT, sprog og internationalisering.

  Vælg HHX på Learnmark Gymnasium HHX.

 • HTX

  HTX er en tre-årig erhvervsgymnasial ungdomsuddannelse, som ud over almene gymnasiale fag har fokus på IT, kommunikation, science, teknologi og design.

  Vælg HTX på Learnmark Gymnasium HTX

Spørg og lyt! Spørg din søn/datter om, hvad han/hun vil bruge uddannelsen til. Lyt til det, der bliver sagt – også mellem linjerne.

Henriette Graulund, mor til Line
Illustration: Sorte citationstegn

Flere forkortelser

 • HF

  HF er en forkortelse for Højere forberedelseseksamen og er en gymnasial eksamen.

 • STX

  STX er en forkortelse for den tre-årige almene studentereksamen.

 • SOSU

  SOSU er en forkortelse for social- og sundhedsuddannelserne til social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent og den pædagogiske grunduddannelse (PGU)

Begreber

 • Gymnasiale uddannelser

  Gymnasiale uddannelser er studieforberedende. Det vil sige, at de giver adgang til videregående uddannelser. Der er fire gymnasiale ungdomsuddannelser: HHX, HTX, STX og HF.

  På Learnmark Horsens kan man vælge både HHX og HTX.

 • Merkantile ungdomsuddannelser

  merkantile ungdomsuddannelser får man viden om blandt andet handel, økonomi og administration.

  Vælg enten Learnmark Gymnasium HHX eller Learnmark Business EUD og EUX

 • Niveau A-B-C-D-E-F-G

  Fag på ungdomsuddannelser er inddelt efter niveau fra niveau F til niveau A. Folkeskolens afgangsprøve i 9. klasse har niveau G. Det højeste niveau på en gymnasial uddannelse er niveau A.

 • Praktik

  Praktik er på ungdomsuddannelserne den tid, hvor man er i lære i en virksomhed.

 • Skolepraktik

  Skolepraktik er et tilbud til elever, som ikke har indgået en uddannelsesaftale, når du afslutter grundforløbet, eller hvis de uforskyldt mister din læreplads. Når man er i skolepraktik, fungerer skolen som praktikvirksomhed.

  På Learnmark Tech kan du komme i skolepraktik på uddannelserne: Tømrer, murer, brolægger, stenhugger, smed, industritekniker, produktør og lager- og logistiskoperatør.

  På Learnmark Business kan du komme i skolepraktik inden for administration.

Det betyder ikke så meget, om det er den ene eller anden uddannelse, han vælger. Han skal bare ikke vælge uddannelse pr. automatik. Han skal kende mulighederne, så han kan vælge den uddannelse, der passer bedst til ham.

Margit Homgaard, mor til Thomas
Illustration: Sorte citationstegn

Flere begreber

 • Elevløn

  På de merkantile erhvervsuddannelser får man løn, når man er i elev i en virksomhed.

 • Lærlingeløn

  Lærlingeløn: På de tekniske erhvervsuddannelser får man løn, når man er i lærling i en virksomhed. Startlønnen for en tømrerlærling på 18 år er i øjeblikket omkring 11.300 kr./måned.

 • SPS

  SPS er en forkortelse for Specialpædagogisk støtte. Elever med fysisk eller psykisk handicap kan søge SPS for at kunne gennemføre en uddannelse på lige fod med andre. SPS kan fx være særlige hjælpemidler til ordblinde eller særlige møbler til elever med fysiske gener.