Forskelle og ligheder mellem EUX- og EUD-tømrere

05. november 2019

Felix og Johan uddanner sig begge til tømrere. Den ene har valgt tage en EUD, som er den klassiske tømreruddannelse. Den anden har valgt EUX'en, hvor han både får en studentereksamen og et svendebrev.

Jeg har valgt EUX-uddannelsen, fordi jeg godt kan lide kombinationen af både den gymnasiale del og erhvervsdelen

EUX-elev, Felix Møller

Som EUX-elev har Felix både gymnasieundervisning, undervisning på Learnmark Tech og er elev hos en tømrervirksomhed. 

EUD-eleven Johan begyndte først på en gymnasial uddannelse, men fandt ud af, at det ikke var noget for ham. EUD-uddannelsen er opbygget af både elevtid hos en tømrermester og fem hovedforløb a seks uger på Learnmark Tech.

Jeg valgte at blive håndværker, fordi jeg godt kan lide at arbejde uden for og arbejde med hænderne – og så var jeg lidt træt af at sidde inde på skolebænken i et lukket lokale

EUD-elev, Johan Frandsen
I videoen kan du se Felix og Johan arbejde og høre dem fortælle om deres uddannelser.

Forskellige, men gode uddannelser

Uddannelserne er forskellige i deres opbygning og i noget af indholdet, men både Johan og Felix ender med at blive tømrere, der kan bygge huse. Begge er de glade for netop deres uddannelse, og det er det vigtigste.

EUX-uddannelsen er god, fordi jeg skiftevis får et break mellem arbejdsliv og skole. Jeg har stadig mit ungdomsliv på Learnmark Gymnasium HTX, i mens jeg arbejde

EUX-elev, Felix Møller

Det, der gør mig glad ved at være tømrer, er, at vi arbejder, med frihed under ansvar.

EUD-elev, Johan Frandsen