Mads arbejder på den danske ambassade i Lissabon

21. oktober 2018

Mads Biledgaard Bagge er 22 år. Han blev i 2015 HHX-student fra Learnmark Gymnasium, hvor han havde studieretningsfagene international økonomi, markedsføring og markedskommunikation. 

I dag studerer han HA-International Business på Syddansk Universitet i Odense. 

Hvad har du lavet fra du blev student til du begyndte på dit studie?

Efter min studentereksamen valgte jeg at læse direkte videre på Oecon.-studiet i Odense. Det gjorde jeg af den primære årsag, at jeg havde været i studiepraktik der, mens jeg gik på HHX. Jeg fandt dog ud af i løbet at det første år, at det faktisk ikke var noget for mig alligevel. Derfor startede jeg året efter på HA-International Business. 

Hvad er særligt spændende ved dit studie?

Jeg startede på HA-international Business, fordi der er et stort internationalt fokus på studiet, men ellers er det en uddannelse, der dækker mange erhvervsøkonomiske områder: Marketing, finansiering, regnskab og organisation. 

Linjefagene er fx international B2B-marketing, international business og international økonomi. 

Jeg synes, det er rigtig fedt, at man på studiet kan arbejde med virkelige virksomhedscases indenfor næsten alle fag. Samtidigt trækker hele det internationale aspekt også rigtig meget op, da det er essentielt, at en virksomhed kan agere på et internationalt plan i en globaliseret verden. 

Jeg valgte studiet, fordi der er et mere praktisk fokus i forhold til det matematiske/teoretiske fokus, der var på Oecon.-uddannelsen. 

Mads Biledgaard Bagge på den danske ambassade i Lissabon. Mads er HHX-student fra Learnmark Gymnasium i 2015.

Har du haft arbejde ved siden af studiet?

Ved siden af studiet har jeg lavet frivilligt arbejde i en organisation, der hedder AIESEC. Det er en ungdomsorganisation, der skaber praktikpladser og udvekslingspladser, både betalt og frivillige, i hele verden. Jeg var i deres afdeling i Odense, hvor jeg havde muligheden for at arbejde sammen med andre unge mennesker fra hele verden. Ud over den praktiske erfaring med arbejdet omkring disse praktikophold, lærte jeg en masse nye mennesker med mange forskellige baggrunde at kende. Det betød, at vi lærte meget om hinandens kulturer, og at vi lærte, hvordan man skal forholde sig til andre med en anden kulturel baggrund end dansk.  

Hvad laver du i Portugal?

Jeg arbejder i Portugal fra september 2018 ti februar 2019 , hvor jeg har fået en praktikplads på den danske ambassade i Lissabon. Ambassaden i Lissabon har et stærkt kommercielt fokus, hvor eksportpromotion er en meget central del af arbejdet. Det betyder egentlig, at ambassaden agerer som en konsulent overfor de virksomheder, der efterspørger rådgivning og assistance inden for det portugisiske marked. 

Mit praktikophold er meget tilknyttet dette område, og det passer godt sammen med min uddannelse, fordi jeg kan inddrage nogle af de kompetencer, jeg har tilegnet mig på studiet. 

Det tager lidt tid at vænne sig helt til alle de nye ting. I starten har der været rigtig meget information om Portugal og det portugisiske marked, vi som praktikanter skulle lære. På ambassaden bliver vi som praktikanter mødt med mange forskellige opgaver. Det er blandt andet baggrundsresearch til fx møder og konferencer, om virksomheder, institutioner og økonomiske eller politiske forhold. Vi deltager i møder og briefinger og foretager daglige skanninger af de portugisiske nyheder. Vi holder også præsentationer for gymnasieklasser, der er på studietur, og vi deltager i forskellige events og receptioner, som ambassaden afholder. 

Interessen for Portugal opstod egentlig igennem sproget. Jeg syntes, det kunne være fedt at lære et nyt sprog, og måske ikke et sprog, der er så populært i Danmark. Så jeg begyndte stille og roligt med sproget med en tanke om, at jeg også på et tidspunkt godt kunne tænke mig at studere i Portugal. Da det blev mere og mere seriøst med sproget, fik jeg øjnene op for, at der ud over at studere i Portugal var mulighed for at komme i praktik på ambassaden i Lissabon. Jeg søgte det og var en af de heldige, der fik tilbudt en plads. Byen er super lækker, og der foregår altid en del. Sproget er stadig lidt svært, men jeg mærker hurtigt fremskridt, når jeg bruger det i dagligdagen. 

Hvad er dine fremtidsplaner?

Når mit ophold i Portugal er færdigt, skal jeg skrive mit bachelorprojekt for at afslutte bacheloruddannelsen. Efterfølgende har jeg tænkt mig at læse videre på cand.merc.aud-uddannelsen. 

Er der viden fra din tid på HHX, du kan bruge på dit studie? 

Det jeg lærte på HHX, har været nyttigt på mit studie. Det er klart en fordel at have taget en HHX-eksamen, når man starter på en uddannelse inden for økonomi/handel - især i begyndelsen. Der handler det hele om at sætte sig ind i og forstå erhvervsøkonomiske termer. Noget af det, jeg har lært i faget afsætning, har jeg brugt i marketing, noget jeg har lært i virksomhedsøkonomi, har jeg brugt i fag med regnskab, mens et fag som international økonomi bruges i makroøkonomi. 

Jeg bruger også viden fra faget international økonomi i mit arbejde på ambassaden, når jeg fx arbejder med med portugisisk økonomi - og det er ret ofte. 

Jeg har altid interesseret mig for politik og økonomi. Allerede på HHX fik jeg muligheden for at arbejde meget med disse emner. Jeg er rigtig glad for, at jeg igennem hele mit hidtidige uddannelsesforløb har haft den mulighed og muligheden for at komme ud og opleve verden. Jeg synes især, at globalisering og internationale forhold er spændende. På HHX havde vi to studieture til Kina. For mig bidrog de rigtig meget til en øget interesse omkring globalisering - en interesse, der kun har været tiltagende lige siden.