Ny linje på Learnmark 10 giver markant stigning i elevtal

24. marts 2022

På Learnmark 10 er der et sammenhold som på en efterskole, vi er bare ikke lige så mange timer på skolen.

Illustration: Sorte citationstegn

Sådan har en tidligere elev på Learnmark 10 fortalt om sit 10. skoleår. Det er netop efterskolestemningen, mens man er på skolen, der har været afsættet i udviklingen af en ny tredje linje på Learnmark 10. Linjen hedder Plus 10, og den har trukket lige så mange elever, som går på Learnmark 10 i dag. På Plus 10 kan eleverne vælge op til syv forskellige valgfag sideløbende med, at de bliver dygtigere i dansk, engelsk og matematik og bliver afklaret om uddannelsesvalg. 

Ny Plus 10-linje er populær

Det samlede ansøgertal til Learnmark 10 er den 18. marts 2022 på 171 elever, hvoraf 98 elever har søgt ind på linjen Plus 10. Sidste år på samme tidspunkt havde i alt 97 elever søgt ind på Learnmark 10’s daværende to linjer. 

Uddannelsesleder Tine Bay Rasmussen glæder sig til at byde de mange nye elever velkommen til august. Der er langt flere tilmeldt, end hun havde regnet med. Derfor har Learnmark 10 nu mulighed for at udbyde flere end de allerede 29 planlagte valgfag, og uddannelseslederen og lærerne på Learnmark 10 har rigeligt med idéer til endnu flere valgfag.

Gennem det øgede valgfagstilbud får vi endnu mere fokus på de unges personlige og sociale udvikling og dannelse – og det er et særdeles vigtigt afsæt for dem, når de skal videre på en ungdomsuddannelse. Udviklingen af Plus 10 er blevet til gennem et godt samarbejde mellem lærere og ledelse, og vi har nu et stærkt koncept til et helt særligt 10. skoleår.

Tine Bay Rasmussen, uddannelsesleder på Learnmark 10

Valgfagene er bredt sammensat af kreative valgfag som fx Film & foto, Gourmet, bevægelsesvalgfag som fx Golf, Mountainbike og Aqua og faglige valgfag som fx Spansk, IT & teknologi og Psykologi & filosofi. 

Sociale aktiviteter i og udenfor skoletiden

I dette skoleår har der været mange sociale arrangementer på Learnmark 10 - både som en del af skemaet og efter skoletid. Det er fx gallafest og fredagscaféer, hvor elever og lærere hygger med konkurrencer, brætspil, snacks og sodavand.

De gode erfaringer tager vi med os til næste skoleår, og vi har mange flere idéer til at skabe et helt unikt 10. skoleår for vores elever. Learnmark 10 skal også tilbyde god efterskole-tid, og her skal et aktivt elevråd, være med til at planlægge aktiviteter for Learnmark 10-eleverne.

Tine Bay Rasmussen, uddannelsesleder på Learnmark 10

Faglighed og uddannelsesvalg

Mange unge vælger 10. klasse for at forbedre deres karakterer i dansk, engelsk og/eller matematik, for at blive mere modne eller blive afklaret om deres uddannelsesvalg. Det er stadig en vigtig del af at gå på Learnmark 10.

Alle vores elever deltager i et særligt 10. klasse-brobygningsforløb på erhvervsuddannelserne og/eller gymnasieuddannelserne. I denne valgproces støtter og udfordrer vi dem, så de træffer et kvalificeret valg af ungdomsuddannelse på et oplyst grundlag.

Tine Bay Rasmussen, uddannelsesleder på Learnmark 10
Illustration: Sorte citationstegn

Der er løbende optag på Learnmark 10 skoleåret igennem. Allerede i april 2022 kan nogle linjer og fag være fyldt.