Indkøbsassistent

Kan du lide at tale med folk face-to face og telefonisk? Har du flair for at lave en god handel? Har du lyst til at arbejde med forhandling og indkøb? Kan du lide sprog, og har du talforståelse? Så skal du uddanne dig til indkøbsassistent.

JOBMULIGHEDER

Du vil typisk arbejde i en produktionsvirksomhed eller en handelsvirksomhed, der har en indkøbsafdeling, som har ansvaret for køb af varer og tjenesteydelser.

ARBEJDSOPGAVER

Som indkøbsassistent er du en nødvendig brik i en hektisk hverdag.

Du

  • lægger budgetter
  • kontrollerer varelager- og beholdning
  • sammenligner priser og kvalitet
  • skal have en stærk fornemmelse for afsætningen af de varer, du køber ind, og du skal disponere dem rigtigt
  • kombinerer strategi og planlægning med aktuelle og vigtige driftsopgaver 
  • arbejder med indkøb af varer og tjenesteydelser fra leverandører (B2B)
  • indhenter tilbud
  • sammenligner priser og forhandler priser
  • har kontakt til leverandører, som både kan være danske og udenlandske.

Specialet som indkøbsassistent giver dig konkret faglig viden og færdigheder samt personlige kompetencer, så du selvstændigt og effektivt kan udføre de mest almindelige arbejdsopgaver inden for handel.

ADGANGSKRAV

ELEVPLADS / HOVEDFORLØB

Hovedforløbet varer to år, hvor du er elev i en virksomhed. De første tre måneder regnes som prøvetid, hvor du og den virksomhed, du er elev i, kan se hinanden an.

Skoleophold

Du er elev i to år, og din elevtid veksler mellem undervisning på en erhvervsskole (7-12 uger) og arbejdet som elev i en virksomhed.

De fire ugers bundne specialefag ligger fast på forhånd. Herefter vælger du og virksomheden, hvilke valgfrie specialefag du skal følge i de resterende uger. De valgfrie specialefag sikrer, at du får en relevant profil i forhold til virksomheden og i forhold til dine fremtidsplaner.

På skoleopholdene er du sammen med andre elever, som også er i gang med en handelsuddannelse.

ELEVLØN

Er du elev, skal dine løn- og ansættelsesforhold følge en af de overenskomster, som HK har indgået med arbejdsgiversiden. Det gælder også, selvom virksomhedens øvrige ansatte ikke følger overenskomsten. Det betyder, at du som elev har ret til fx pension, hvis du er over 20 år, og feriefridage.

Som afslutning på din uddannelse skal du skrive en fagprøve,
hvor du skal vise, hvad du har lært i din to-årige elevtid. Du skal
formulere en problemstilling, fastsætte et mål og planlægge og
aflevere opgaven, inden du kan afslutte din uddannelse.

Illustration: Sorte citationstegn
chat-boxes

Brug for hjælp?

Brug for hjælp
Lars Henrik Poulsen
M:+45 4212 7231E:lhp@learnmark.dk

Få hjælp og find svar på Facebook
pencil

Tilmelding

Du kan søge om optagelse på vores uddannelser på forskellige måder - få mere info her.

Optagelse
mail

Hold dig opdateret

Learnmark Horsens sender jævnligt nyhedsbreve målrettet fx virksomheder, forældre, vejledere og undervisere.

Nyhedsbreve
'