Rundvisning 22. februar kl. 16.00 pointer

Kontorassistent i offentlig virksomhed

Alle kontoruddannede skal kunne både skrive og tale korrekt dansk, og på nogle institutioner inden for den offentlige administration skal du også kunne klare dig på andre sprog. Du bruger IT til stort set alle opgaver i den offentlige administration, så du skal have lyst til hele tiden at dygtiggøre dig i forskellige IT-programmer. Inden for den offentlige administration servicerer du ofte brugerne digitalt.

Du skal være meget serviceminded og god til at tale med mange forskellige mennesker, da mange administrative medarbejdere i den offentlige administration har personlig kontakt med borgere eller myndigheder. Du skal være god til at koncentrere dig om dine arbejdsopgaver, for der sker rigtigt meget omkring dig, når du arbejder på et offentligt kontor.

Hør Jane Smith fortælle om at være kontorelev i Skatteforvaltningen

JOBMULIGHEDER

Når du er færdiguddannet inden for offentlig administration, kan du få arbejde i administrationen i en kommune, i en region eller i staten. Job i staten kan fx være i et ministerium, på en uddannelsesinstitution eller i fængselsvæsnet.

ARBEJDSOPGAVER

Som færdiguddannet arbejder du typisk med service, IT-baseret administration, sagsbehandling og mundtlig og skriftlig kommunikation.

ADGANGSKRAV
Simon er voksenelev hos Horsens Kommune. I løbet af sin elevtid har han arbejdet i flere forskellige afdelinger, og har fundet ud af, at han skal arbejde med digitalisering, når han er færdiguddannet. Simon er meget glad for uddannelsens opbygning med en kombinationen af praktisk arbejde hos Horsens Kommune og teoretisk undervisning på Learnmark Business.

ELEVPLADS / HOVEDFORLØB

Hovedforløbet varer to år, hvor du er elev i en virksomhed. De første tre måneder regnes som prøvetid, hvor du og den virksomhed, du er elev i, kan se hinanden an.

Skoleophold

Du er elev i to år, og din elevtid veksler mellem undervisning på en erhvervsskole (cirka 15 uger) og arbejdet som elev i en virksomhed.

De ni ugers bundne specialefag ligger fast på forhånd. Herefter vælger du og virksomheden, hvilke valgfrie specialefag du skal følge i de resterende uger. De valgfrie specialefag sikrer, at du får en relevant profil i forhold til virksomheden og i forhold til dine fremtidsplaner. Du kan fx vælge fagene grafisk præsentation, mundtlig kommunikation og konflikthåndtering eller skriftlig kommunikation. På specialet er du på skoleophold i cirka 15 uger.

STUDIETUR

På Learnmark Business har du mulighed for at komme på studietur sammen med andre elever fra hovedforløbet. Som udgangspunkt går turen til Bruxelles, hvor du har chancen for at skabe et nyt netværk på tværs af landegrænser og specialer.

ELEVLØN

Er du elev, skal dine løn- og ansættelsesforhold følge en af de overenskomster, som HK har indgået med arbejdsgiversiden. Det gælder også, selvom virksomhedens øvrige ansatte ikke følger overenskomsten. Det betyder, at du som elev har ret til fx pension, hvis du er over 20 år, og feriefridage.

Uddannelsen afsluttes med en fagprøve, som du gennemfører
inden for de sidste måneder af din praktiktid. Fagprøven skal
bestås.

Illustration: Sorte citationstegn
chat-boxes

Brug for hjælp?

Brug for hjælp
Lars Henrik Poulsen
M:+45 4212 7231E:lhp@learnmark.dk

Få hjælp og find svar på Facebook
pencil

Tilmelding

Du kan søge om optagelse på vores uddannelser på forskellige måder - få mere info her.

Optagelse
mail

Hold dig opdateret

Learnmark Horsens sender jævnligt nyhedsbreve målrettet fx virksomheder, forældre, vejledere og undervisere.

Nyhedsbreve
'