Online åbent hus 27. januar pointer

Speditør

Trives du med at arbejde i et travlt (internationalt) miljø, hvor du ikke ved, hvad der sker i morgen? Kan du lide at have kontakt til mange forskellige kunder og leverandører, når du arrangerer transport, og har du lyst til at tale med mange forskellige mennesker fra forskellige lande/kulturer? Så er en uddannelse inden for spedition og shipping måske lige noget for dig.

Alle kontoruddannede skal kunne både skrive og tale korrekt dansk, men en stor del af speditions- og shippingvirksomhederne arbejder med transport uden for Danmark, så du skal også kunne begå sig på et eller flere fremmedsprog. I løbet af uddannelsen får du viden om transportjura, økonomi og salg, som er en del af det daglige arbejde. Du bruger IT til stort set alle opgaver, så du skal have lyst til hele tiden at dygtiggøre dig.

JOBMULIGHEDER

Jobbene inden for spedition og shipping findes inden for nationale og internationale transportvirksomheder. Det kan både handle om at sælge, købe og arrangere transport både til lands, til vands og i luften. En del større danske virksomheder ansætter også speditører i deres egne transportafdelinger.

ARBEJDSOPGAVER

Du arbejder med at arrangere transport af alt lige fra blomster til biler til vindmøller. Du udregner tilbud til kunder, sammensætter transporten af de forskellige transportformer (sø, luft, jernbane, vej). Du sørger for, at de juridiske aspekter i transporten er i orden, forsikringsforhold samt sørge for fortoldningen.

ADGANGSKRAV

ELEVPLADS / HOVEDFORLØB

Hovedforløbet varer to år, hvor du er elev i en virksomhed. De første tre måneder regnes som prøvetid, hvor du og den virksomhed, du er elev i, kan se hinanden an.

Skoleophold

Du er elev i to år, som veksler mellem undervisning på en erhvervsskole og arbejdet som elev i en speditionsvirksomhed. I løbet af de to år skal du på skoleforløb i 8-10 uger fordelt på fire perioder.

De første fire uger er obligatoriske fag, hvor du kan vælge speciale. Derefter vælger du sammen med virksomheden, hvilke valgfag du skal følge de resterende 3-5 uger. På den måde får du en relevant profil i forhold til virksomheden og dine fremtidsplaner.

ELEVLØN

Er du elev, skal dine løn- og ansættelsesforhold følge en af de overenskomster, som HK har indgået med arbejdsgiversiden. Det gælder også, selvom virksomhedens øvrige ansatte ikke følger overenskomsten. Det betyder, at du som elev har ret til fx pension, hvis du er over 20 år, og feriefridage.

Som afslutning på din uddannelse skal du skrive en fagprøve,
hvor du skal vise, hvad du har lært i din to-årige elevtid. Du skal
formulere en problemstilling, fastsætte et mål samt planlægge og
aflevere opgaven inden du kan afslutte din uddannelse.

Illustration: Sorte citationstegn
chat-boxes

Brug for hjælp?

Brug for hjælp
Lars Henrik Poulsen
M:+45 4212 7231E:lhp@learnmark.dk

Få hjælp og find svar på Facebook
pencil

Tilmelding

Du kan søge om optagelse på vores uddannelser på forskellige måder - få mere info her.

Optagelse
mail

Hold dig opdateret

Learnmark Horsens sender jævnligt nyhedsbreve målrettet fx virksomheder, forældre, vejledere og undervisere.

Nyhedsbreve
'