Virksomheder

Learnmark Horsens ønsker at være en stærk samarbejdspartner for erhvervslivet.

Efteruddannelse på Learnmark Horsens

Learnmark Efteruddannelses mål er at 

  • være et dynamisk kompetencecenter, der servicerer erhvervslivet og byens borgere med nye og relevante kompetenceudviklingstilbud inden for og på tværs af det tekniske og det merkantile område
  • imødekomme erhvervslivets behov for højtkvalificerede faglærte i et videnssamfund, som stiller krav om udvikling og innovation.

Peter Hjortdal Andersen

Uddannelsesleder

Learnmark Efteruddannelse
M: 4212 7306 E: pha@learnmark.dk

Tina Edeling-Klausen

Uddannelsesleder

Learnmark Tech Hotel og Restaurant
M: 4212 7228 E: tied@learnmark.dk

Samarbejde mellem elever og virksomheder

Samarbejde med erhvervslivet er en vigtig del af undervisningen på alle skolens uddannelser, og vores elever arbejder ofte sammen med virksomheder om et konkret projekt. 

Vi samarbejder med lokale og regionale virksomheder om fx

  • undervisning på skolen
  • virksomhedsbesøg
  • projekter til inspiration og videndeling for både elever og virksomheder
  • erhvervspraktik
  • lære- og praktikpladser
  • Young Enterprise.

Ønsker du at blive gæsteunderviser, indgå i et undervisningssamarbejde, eller et andet samarbejde, opfordrer vi dig til at kontakte skolen på T: 88 16 36 00.