Student 10

Student 10 - din vej til gymnasiet!

Fra august 2022 får du på Student 10 mulighed for at vælge mellem endnu flere valgfag, og du kan komme på en ekstra studierejse til Bruxelles. 

Student 10 forbereder dig fagligt på en gymnasial uddannelse efter 10. klasse. På Student 10 skal du deltage i Gym Crawl, som er brobygning på alle de gymnasiale ungdomsuddannelser og EUX-uddannelser. Målet er, at du bliver så afklaret som muligt, inden du vælger uddannelse. 

Student 10 har høj faglighed og er gymnasieforberedende. 

Samtidig arbejder du også med din personlige og sociale uddannelsesparathed. Da vi arbejder mod det gymnasiale C-niveau, er Student 10 til dig der allerede efter 9. klasse har et godt fagligt niveau i grundfagene. Du vil derfor blive indkaldt til en optagelsessamtale.

Mød Aksel

Aksel er tidligere elev på Student 10. Efter et år på efterskole uden så mange lektier valgte han at begynde på student 10 for at få nok faglig ballast til at komme på gymnasiet.

I løbet af 10. klasse blev han efter brobygningsforløb på de forskellige gymnasiale uddannelser afklaret omkring sit uddannelsesvalg.

I dag går han på Learnmark Gymnasium HTX. I videoen kan du køre meget mere om Aksel og Student 10.

Student 10_Aksel fortæller om student 10

Valgfag og fokusfag

Valgfag 

På Student 10 skal du vælge to valgfag, som du har et halvt år ad gangen. Du har altså fire valgfag i løbet af et år. 

Se alle valgfag


Temafag

Du kan ikke vælge temafag på Student 10.

Fokusfag

På Student 10 får du et fokusfag, som er en blanding af erhvervsfaglige og almene studiekompetencer. Undervisningen er praksisnær og projektorganiseret. Du møder repræsentanter fra virksomheder og organisationer, som er gæsteundervisere inden for relevante emner. I fokusfaget kommer du også på virksomhedsbesøg.

I fokusfaget arbejder du med emnerne:

 • Arbejdskultur
 • Ansøgning
 • Samfund og sundhed
 • Arbejdsplanlægning og samarbejde
 • Faglig dokumentation
 • Faglig kommunikation
 • Innovation
 • Metodelære.

Skoleskema

Her kan du se et eksempel på et skoleskema på Student 10

1. modul

8.10-9.40

Valgfag 1

Samfundsfag

Dansk

Engelsk

Valgfag 1

2. modul

10.00-11.30

Fordybelse

Dansk

Matematik

Matematik

Dansk/Engelsk

3. modul

12.00-13.25

Engelsk

Valgfag 2

Samfundsfag

Fokusfag

Matematik

4. modul

13.35-15.00

Dansk

Valgfag 2

  Fokusfag  

 

Brobygning

På Student 10 prøver du gymnasiale uddannelser, så du bliver så afklaret som muligt, inden du vælger uddannelse.

Læs mere om brobygning på Student 10

Afsluttende fag

På Student 10 afslutter du ét fag på 10. klasse-niveau og tre fag på C-niveau, som er det gymnasiale startniveau:

 • Matematik på 10. klasse-niveau
 • Dansk på C-niveau
 • Engelsk på C-niveau
 • Samfundsfag på C-niveau
Jeg synes, at jeg er blevet meget bedre. Det, tror jeg, de fleste bliver, hvis de tager et ekstra år, hvor de arbejder seriøst. Jeg kan se, at mine karakterer er steget. Det er virkelig fedt, og jeg er ikke i tvivl om, at Learnmark 10 var det rigtige valg for mig. Jeg er meget mere klar til at begynde på gymnasiet nu!

Joan, elev på Student 10

Kom til samtale

Søger du optagelse på Student 10, bliver du og dine forældre inviteret til en samtale, hvor vi vejleder dig i forhold til, hvilke valgfag der er gode for dig at vælge.

Tine Bay Rasmussen

Kontakt

Kontakt os for mere information

Tine Bay Rasmussen

Uddannelsesleder

Learnmark 10