Elevråd

Elevrådet på Learnmark Business EUD & EUX spiller en vigtig rolle for både elever, lærere og ledelse.

Elevrådet bliver inddraget i en lang række beslutninger, som vedrører eleverne.

Ved skoleårets begyndelse vælger alle klasser en elevrådsrepræsentant, så alle klasser er repræsenteret i elevrådet. De vælger herefter, hvem der er formand, næstformand og sekretær.

Formanden for Business-elevrådet er automatisk medlem af fælleselevrådet for hele Learnmark Horsens, hvor alle uddannelser er repræsenteret. 

Elevrådets formål er at varetage Business-elevernes interesser over for skolens ledelse og lærerstab samt over for offentlige myndigheder.

Jo mere aktiv elevrådet er, jo større præg kan det sætte på undervisningen, dagligdagen og skolen som helhed.

Elevrådets mange initiativer

Elevrådet på Learnmark Business EUD & EUX har blandt andet taget initiativ til:

  • Et aktivt cafeudvalg
  • Elevstyrede aktiviteter på Learnmark Business’ Instragram profil
  • Fest for elever på Learnmark Business EUD & EUX
  • Foredrag med Missing People, som fortalte om deres arbejde og de forebyggende tiltag, der kan hjælpe til at unge mennesker får en mere sikker færden i nattelivet
  • Overdækket cykelparkering ved hovedindgangen 
  • Oplæg om snus og tobak for at mindske unges brug af nikotinprodukter
  • Basketnet og borde-bænkesæt på udearealer.