Lærepladsteamet hjælper dig

Learnmark Tech ønsker at være en stærk samarbejdspartner for erhvervslivet.

Vores lærepladsteam hjælper gerne dig med at udfylde kontrakter og andet formalia, når du ønsker at ansætte en lærling.

Kontakt vores lærepladsteam

 Kim Sundall Aagaard kan hjælpe dig med lærepladser inden for byggeri og hotel og restaurant.

Kian Frederiksen kan hjælpe dig med lærepladser inden for teknologi og transport.

Kim Sundall Aagaard

Kim Sundall Aagaard

Lærepladskonsulent

Learnmark Tech

M: 4212 7420 E: ksaa@learnmark.dk
Kian Frederiksen5 Rgb

Kian Frederiksen

Underviser, Lærepladskonsulent

Learnmark Tech Teknologi / Transport, Learnmark Tech

M: 4212 7317 E: kf@learnmark.dk
Person Grafik

Gitte Østergaard

Lærepladskoordinator

Administration - Vejlevej 150

T: 8816 3672 E: boe@learnmark.dk
Carina Würtz Rolskov 2

Carina Würtz Rolskov

Administrationsmedarbejder

Administration - Vejlevej 150

M: 4212 7207 E: cro@learnmark.dk

Lærepladsalliancen

Formålet med Lærepladsalliancen er at sikre, alle elever inden for aftalen indgår en lærepladsaftale med en virksomhed. Samtidig er aftalen om at være en del af alliancen en unik mulighed for eksponering af din virksomhed over for elever på erhvervsuddannelsernes grundforløb.

Lærepladsalliancen er et samarbejde mellem DI, Horsens Kommune, Hedensted Kommune, Odder Kommune og Learnmark Tech.

Når din virksomhed er en del af Lærepladsalliancen, får I disse fordele:

 • Mulighed for at deltage i kampagner på Learnmark Techs Facebookside og learnmark.dk/læreplads, hvor virksomheden profileres og de aktuelle lærepladser annonceres.
 • Garanti for deltagelse på lærepladsmesse to gange årligt (februar og september).
 • Positiv omtale i forbindelse med profilering af Lærepladsalliancen.
 • Invitation til morgenmøder, hvor I kan få indblik i lærlingens arbejde på skolen og få informationer om regler og vilkår for ansættelse af en lærling.
 • En fast kontaktperson på lærepladsområdet på Learnmark Tech.
 • Hjælp til at finde den rette lærling - det rette match.
 • Administrativ hjælp til rekruttering af lærlinge.
 • Hjælp til indgåelse af lærepladsaftaler.
 • En fast konsulent fra Learnmark Horsens, som kan give vejledning om fx kompetencefonde, uddannelsessystemet og finansiering samt hjælp til strategisk kompetenceudvikling til hele  organisationen, som sikrer løbende forsyning af de rette kompetencer.

Download flyer og læse mere om Lærepladsalliancen (pdf)


Ansæt lærlinge tidligt 

Arbejdsmarkedets parter og regeringen udarbejdede under trepartsforhandlingerne i 2020 nogle nye nationale målsætninger for, hvordan lærlinge skal få en bedre uddannelse til gavn for lærlingene selv, for bygge- og anlægsbranchen og for samfundet.

Målene kommer til at få indflydelse på, hvornår og hvordan virksomhederne i fremtiden indgår uddannelsesaftaler med deres lærlinge.

Helt overordnet er dette vigtigt at vide:

 1. Det er erhvervsskolernes overordnede ansvar at sikre de unge en uddannelsesaftale med en virksomhed. 

 2. Uddannelsesaftalen mellem lærlingen og virksomheden skal underskrives tidligt. Jo tidligere på grundforløbet
  desto bedre og allerhelst inden afslutningen af grundforløbets 2. del (GF2).
   

 3. Fremover bliver det kun muligt at indgå 1 kort uddannelsesaftale med den samme elev.  

 4. Virksomhederne opfordres generelt til udelukkende at indgå fulde uddannelsesaftaler (i modsætning til korte).

Kilde: ansaetenlaerling.nu 

 

Se filmen, der forklarer det hele

Ansæt en lærling tidligt


Få hjælp, når du ansætter en lærling