Samarbejde med virksomheder

På HHX tager undervisningen ofte udgangspunkt i de arbejdsopgaver og udfordringer, som virksomheder har.

Ved større projekter og længere undervisningsforløb kommer du også i kontakt med virksomheder, hvor du får viden om, hvordan teorierne bliver brugt i praksis. Du er fx på virksomhedsbesøg, du møder repræsentanter fra virksomheder, som holder oplæg i undervisningen, eller løser sammen med dine klassekammerater en konkret opgave for en virksomhed. 

Erhvervscase

I 2. g arbejder du med Erhvervscase, som er et tværfagligt forløb, hvor du bruger din viden fra afsætning og virksomhedsøkonomi til at definere og analysere en virksomheds udfordringer. Herefter skal du komme med et begrundet innovativt løsningsforslag til virksomheden. De seneste år har eleverne arbejdet med virksomhederne

 • Brøchner Hotels
 • Normal
 • Sportmaster
 • Hansen Flødeis
 • Nobia, som er Europas førende køkkenspecialist
Vi samarbejder med virksomheder om helt konkrete projekter. På den måde ser vi, hvordan det, vi lærer på HHX, bliver brugt i virkeligheden.

Anders, HHX-elev

Eksempel på Erhvervscase

Mød Sofus, Jacob, Helene og Mathias fra HH2vi, som har lavet den bedste erhvervscase og dermed gået videre til regionsmesterskaberne! De har haft Brøchner Hotels som case og har lavet flotte analyser i både virksomhedsøkonomi og afsætning. De er derudover kommet frem til innovative bud på, hvordan virksomheden kan udvikle sig!

HHX_Undervisning_erhvervscase_regionsmesterskab

 

Se, hvordan det så ud, da Jacob, Mathias, Sofus og Helene deltog i regionsmesterskabet i erhvervscase.

HHX_Undervisning_erhvervscase_regionsmesterskab_2019


Business Combat - et virkelighedsnært virksomhedsspil

Strategi, produktudvikling og markedsandele. Det er bare et lille udpluk af de områder, som 3. g-eleverne på HHX skal have viden om og handle på, når de deltager i virksomhedsspillet Business Combat. Her driver eleverne og sammen med repræsentanter fra erhvervslivet holdvis en fiktiv virksomhed. Førstepræmien går til det hold, som har det største akkumulerede resultat.

Ved at være med i Business Combat har jeg lært, at kommunikation er rigtig vigtigt. Derudover har jeg også lært, at man skal tænke langsigtet, og man i en virksomhed skal overveje, hvordan de forskellige parametre spiller sammen, og hvordan de vil påvirke fremtiden. Det var superspændende at arbejde sammen med repræsentanter fra erhvervslivet, fordi de havde en stor erfaring, som de var gode til at dele ud af. Men de gav også os elever lov til at komme med vores bud, så vi sammen fandt den bedste løsning.

Emma, HHX-elev

Læs artikel om Business Combat

Virksomheder inddrages i undervisningen

Eksempel

AC Horsens ønsker flere unge på stadion. Den udfordring har elever fra HHX taget op. De har arbejdet med forskellige løsningsforslag, der skal få flere unge til hjemmekampene i Horsens. Forslagene har eleverne optaget på video, som sendes til AC Horsens, der senere vurderer, om de vil gøre nogle af idéerne til virkelighed.

Virksomhedsbesøg

Eleverne på Learnmark Gymnasium HHX er løbende på virksomhedsbesøg. Her er eksempler på nogle af de virksomheder, de har besøgt.

 • Interstil
 • GoBoat 
 • McDonalds
 • AC Horsens
 • BRIMAS
 • LEGO
 • Legoland