Visuelt Gymnasium Horsens

Har du lyst til at arbejde med det visuelle udtryk inden for design, arkitektur, tegning og kunst? Så er Visuelt Gymnasium Horsens bestemt for dig. 

Du vælger Visuelt Gymnasium Horsens som et tillæg til din uddannelse på Learnmnark Gymnasium HTX.

På Visuelt Gymnasium har du seks undervisningslektioner om ugen på Billedskolen Horsens, der har oprettet et særligt akademi til Visuelt Gymnasium. Undervisningen ligger oftest i skoletiden, men også i enkelte weekender. Ordningen er oprettet gennem et samarbejde imellem Billedskolen, Horsens Kommune og gymnasierne i Horsens.

 

Undervisningen

På Visuelt Gymnasium arbejder du med en række emner og metoder, der på forskellig vis er relevante i arbejdet med visuelle udtryk og produkter, herunder styring af kreative processer inden for design, tegning og kunst. Du arbejder bredt med dine kompetencer, fordi et møde imellem viden fra mange forskellige, faglige discipliner er nødvendige, når en kreativ tankegang skal udvikles. 

Du kommer blandt andet til at arbejde med grafisk design, mode og tekstil, arkitektur, maleri, animation, foto, illustration og produktdesign. 

Undervisningen indeholder også fag som fx den kreative proces, virksomheden og kommunikation. De forskellige moduler i undervisningen er alle udvalgt i forhold til et ønske om at kvalificere dig til optagelse på uddannelser, hvor det visuelle og kreative er toneangivende. 

Underviserne på Visuelt Gymnasium er alle professionelle og udøvende inden for deres felt. 

 

Undervisningsform

På Visuelt Gymnasium skelner vi mellem fagligt og tværfagligt orienteret undervisning. Her finder du det bedste fra efterskolernes idéer om sanselighed, dristighed og sammenhold, Billedskolens innovative undervisningsform og erhvervslivets sans for realitet. 

Undervisningen veksler mellem de grundlæggende kompetencer, teori og masterclasses og tværfaglige projektperioder. 

Temaorienterede og tværfaglige forløb er fx

  • Havets byer - arkitektur når verden er oversvømmet
  • Bogillustration
  • Interaktionsdesign
  • Street art i praksis
  • Characterdesign
  • Studieture
  • Gæsteforelæsninger.

De fagligt orienterede grundforløb baserer sig på undervisningsforløb med fast pensum og løbende opgaver, som løses under forløbet. De tværfagligt orienterede forløb er projektorienterede, hvor der ofte er gæsteundervisere og oplæg fra foredragsholdere. 

Mere info

Læs mere på Visuelt Gymnasiums hjemmeside
Læs mere om Visuelt Gymnasium  på Facebook
Se film om Visuelt Gymnasium på YouTube 

 

Kontakt

Har du spørgsmål til Visuelt Gymnasium, kan du kontakte 

Beth Justesen, hovedunderviser
Billedskolen Horsens
M: 2868 1252
E: billedskolen@horsens.dk

Allan Gregersen, uddannelsesleder
Learnmark Gymnasium HHX & HTX
M: 4212 7224
E: ag@learnmark.dk