13. januar 2021

Antallet af kommende håndværkere slår igen rekord i Horsens

Den 18. januar 2021 starter 322 unge og voksne på grundforløb 2 på Learnmark Tech. Det er næsten en 40 procents stigning i forhold til 2018. 

Endnu en gang sætter antallet af elever, der starter på Learnmark Techs grundforløb 2 i januar rekord. I alt starter 322 elever på grundforløb 2 fordelt på 19 uddannelser inden for bygge og anlæg, teknologi, transport samt hotel og restaurant. 

Her er antallet af unge og voksne, der har valgt tømreruddannelsen ekstraordinært stort med 104 unge og voksne, der starter på enten EUD- eller EUX-tømrer. 

Alle uddannelser inden for bygge- og anlægsfagene mærker øget interesse, og det undrer ikke Kim Clausen, afdelingschef på Learnmark Tech.

Portrætbillede af Kim Clausen, afdelingschef
Der er travlt i branchen, så der er brug for fagligt dygtige medarbejdere. Det betyder også, at der er gode muligheder for lærepladser til dem, der kan og vil. Jeg tror, det er en af årsagerne til det stigende optag.

Kim Clausen, afdelingschef på Learnmark Tech

Hver 5. har en studentereksamen

En anden årsag er, at der i august 2020 startede et rekordstort antal elever på grundforløb 1, som nu fortsætter på grundforløb 2.  Derudover er antallet af voksne, der enten har en anden uddannelse bag sig, eller har arbejdet som ufaglærte, også steget.

Portrætbillede af Kim Clausen, afdelingschef
Omkring 20 procent af de elever, der starter på grundforløb 2 her i januar, har en studentereksamen. Det er en tendens, der de senere år har været stigende. Studenter kan få merit for en del af grundfagene, og her får de i stedet mere træning i værkstederne, hvor de kan dygtiggøre sig og tilegne sig rutine på fx maskinerne i værkstederne.

Kim Clausen, afdelingschef på Learnmark Tech

Udsigt til virtuel skolestart

De nye elever på grundforløb 2 kan imødese en noget anderledes start, end de havde forventet. Dags dato er der ikke udsigt til, at skolerne kan åbne for fysisk fremmøde. Eleverne bliver dog inviteret til at møde enkeltvist på skolen til en kort introduktion til fx online programmer.

Portrætbillede af Kim Clausen, afdelingschef
Det er ikke nemt at skulle starte på en ny uddannelse, når man sidder hjemme bag en skærm – og så er det ekstra besværligt, når så stor en del af uddannelserne er baseret på praktisk undervisning i værksteder og køkken. Omvendt har vi alle en forpligtelse til at bremse corona-smitten i samfundet, og vi gør alt, hvad vi kan for, at vores elever får den bedst mulige start den 18. januar. Derfor er det også vigtigt for os at hilse på elevene, når de starter.

Kim Clausen, afdelingschef på Learnmark Tech

Næsten ingen i skolepraktik

På Learnmark Tech er der stort set ingen elever i skolepraktik, og det underbygger udsagnet om, at der er brug for faglært arbejdskraft.  

Skolepraktik er en bufferordning, hvor elever, der ikke har lavet en aftale om en praktikplads efter grundforløb 2, kan fortsætte, indtil han/hun indgår en aftale med en virksomhed. Næsteskolestart 18. januar 2021

Grundforløb 2 på Learnmark Tech starter næste gang den 18. januar 2021, og det er muligt at tilmelde sig en uddannelse helt indtil skolestart. 

Næstkommende optag er den 12. august 2021, hvor man både kan tilmelde sig grundforløb 1 (GF1) og grundforløb 2 (GF2).  GF1 er primært for dem, der kommer direkte fra 9. og 10. klasse og GF2 er primært for dem, der har afsluttet 9. eller 10. klasse for mere end 14 måneder siden.

 

Se alle uddannelser på Learnmark Tech EUD& EUX