20. august 2021

Ni nyuddannede diamantskærere af højeste karat

Danmarks første faglærte diamantskærere fik fredag den 20. august 2021 overrakt deres uddannelsesbeviser på Learnmark Efteruddannelse i Horsens.

Ni medarbejdere fra diamantskære- og borefirmaer i hele landet har det seneste halvandet år fået slebet deres viden om sikkerhed, bygge- og anlægskonstruktioner og affaldshåndtering til. De har taget en AMU-kontraktuddannelse på Learnmark Efteruddannelse og kan nu kalde sig faglærte diamantskærere. Det fik de bevis på, da de fredag den 20. august 2021 blev fejret ved en festlig afslutningsdag sammen med holdkammerater, familie, mestre og undervisere.

De fleste deltagere har flere års praktisk erfaring fra diamantskære- og borebranchen, hvor de har boret og skåret huller i beton og mursten til fx ventilations- og brandskakter, nye vinduer eller porte. Efter omkring 100 undervisningsdage fordelt over hele uddannelsens varighed har de nu også den nødvendige teoretiske baggrund til at udføre deres arbejde mere sikkert og mere effektivt.

Trækker på praktisk erfaring i teoriundervisning

Jakob Jensen, underviser på diamantskæreruddannelsen, synes, det er en fordel, at diamantskæreruddannelsen er en vekseluddannelse, der skifter mellem praktisk arbejde i virksomheden og teoretisk arbejde på skolen.


”Deltagerne har flere års erfaring fra branchen, og den kan de trække på i den teoretiske undervisning. De kan også trække på hinandens erfaringer, fordi de kommer fra mange forskellige virksomheder. Jeg håber, at flere virksomheder kan se fordelen i, at deres medarbejdere efter dette uddannelsesforløb kan bidrage positivt til et mere sikkert arbejdsmiljø,” fortæller Jakob Jensen.


Indholdet på diamantskæreruddannelsen er sammensat i samarbejde med diamantskærersektionen under Dansk Byggeri og Learnmark Efteruddannelse. Uddannelsen er opbygget af forskellige AMU-kurser, som afvikles i 10 moduler a 10 dages varighed. Deltagerne får i forløbet blandt andet gaffeltruck- og teleskoplæssercertifikat og obligatorisk kursus i rulle-bukkestillads.


Obligatoriske certifikater giver større fleksibilitet

Søren Bach arbejder hos Enemærke og Petersen i Aalborg. Han er 52 år gammel og har arbejdet i firmaet i to år. Umiddelbart efter han blev ansat, fik han tilbudt at deltage i diamantskæreruddannelsen, og det takkede han ja til uden at tøve. Han er oprindeligt udlært klejnsmed og skibsbygger og har i mange år været selvstændig cykelsmed, og da han ønskede et brancheskifte blev det til skære- og borebranchen.

Søren foran skolen.
Det er et fedt job. Jeg arbejder mange forskellige steder på en dag, jeg gør folk glade, fordi jeg har løst en opgave for dem. Det er selvstændigt arbejde, og nu hvor jeg har fået fx truck- og teleskoplæssercertifikat, kan jeg løse mange flere opgaver i firmaet – der er ikke noget, som mester ikke kan sende mig ud til.

Søren Bach, nyudlært diamantskærer.

Han har ikke gået i skole, siden han gik ud af 9. klasse, og selvom det indimellem har været lidt hårdt, er det gået meget bedre, end han havde forventet. 

Fokus på sikkerhed i arbejdet

Et kursus i redning i højder var især en øjenåbner for Søren Bach og hans holdkammerater.


”Her gik det virkelig op for mig, hvor farligt det er at arbejde i højden, og hvor vigtigt det er at bruge det rigtige sikkerhedsudstyr. I løbet af uddannelsen er det i det hele taget blevet tydeligt for mig, hvor mange love og regler der er i forhold til det, vi arbejder med,” understreger han.


Deltagerne har også været på en del virksomhedsbesøg, som er relevante for diamantskærerne. De har blandt andet hørt om betonfremstilling og besøgt en større byggeplads i Århus.

Vigtig viden om håndtering af farlige stoffer

En af Søren Bachs holdkammerater er Steen Braarup. Han er 38 år og er oprindeligt uddannet salgsassistent i Jysk. Efter mange forskellige ansættelser i mange forskellige brancher blev han ansat som ufaglært diamantskærer hos Dansk Dia-Bor A/S i Vejle – og nu kan han kalde sig faglært diamantskærer.

Portræt af Steen, han står foran skolen
Jeg elsker udfordringer og kan godt lide at lære nyt. På uddannelsen har vi lært meget om sikkerhed og de materialer, vi kan møde i vores arbejde. Vi har også fået god viden om farlige stoffer, og hvordan vi skal omgås dem. Det har jeg tidligere ikke været så opmærksom på, men det vil jeg bestemt være fremover.

Steen Braarup, nyudlært diamantskærer

Alle burde have uddannelsen

Han synes, det har været spændende at være med på det første hold på diamantskæreruddannelsen, og at han på den måde er med til at præge, hvordan uddannelsen fremadrettet skal skrues sammen.


”Selvfølgelig er der noget, der skal justeres hen ad vejen, men det har været et rigtigt godt og spændende forløb, som jeg 100% vil anbefale andre at tage.  Der er så meget at lære, og jeg synes, at alle i branchen burde have uddannelsen, fordi den er med til at øge sikkerheden i branchen,” afslutter den nyudlærte diamantskærer.

Læs mere om diamantskæreruddannelsen