20. juni 2023

Direktøren til 170 dimittender fra Learnmark 10: When they go low, we go high

 Fællesskab og et positivt livssyn var omdrejningspunktet i dimissionstalen til 170 elever, som den 20. juni 2023 dimitterede fra Learnmark 10.

Omkring 500 stolte og glade gæster deltog i årets dimission for 170 Learnmark 10-elever. De sad tæt i skolens multisal, hvor den sidste fællessang ’De smukke unge mennesker’ fyldte det store rum med endnu mere stolthed og glæde.

Skolens direktør, Niels Yde, holdt traditionen tro dimissionstalen for eleverne, der nu slutter 10. klasse og fortsætter i ungdomsuddannelse. I år tog han udgangspunkt i et nyt portræt, som skolens elever og medarbejdere i dette skoleår har været med til at vælge. Portrættet forestiller Barack og Michelle Obama og indgår i street art kunster Morten Lønvigs portrætserie på Learnmark Horsens. Udover at være USA’s førstedame fra 2009 – 2017 har hun dedikeret sit liv til at gøre en positiv forskel for andre – særligt for unge.

Michelle Obama er en inspiration for mange, og under præsidentvalgkampen i 2016 sagde hun: ”When they go low, we go high.” Når andre benytter sig af uretfærdige eller nedladende metoder, så skal vi vise værdighed. Det skal være mit råd til jer. Sørg for at opretholde en positiv og hævet tilgang til situationen, når I næste gang bliver konfronteret med negativitet eller modstand. Handl i stedet i overensstemmelse med jeres værdier og jeres gode positive principper.

Niels Yde, direktør

Niels Yde holder tale

Fokus på fællesskab

Netop den positive tilgang til andre har været centralt hele skoleåret, for her har fokus været på fællesskab, oplevelser og dannelse – både gennem arrangementer på tværs af klasserne, gennem de mange valgfag, som eleverne har haft, og undervisningen i fx dansk, matematik og engelsk.

Vi tror på værdien af fællesskaber – at være i nogle velfungerende klassefællesskaber med gode kammerater, hvor den enkelte kan føle sig tryg og trives. Det er simpelthen her, man lærer mest.

Niels Yde, direktør

Årets karakterer viser også, at 10. klasse-eleverne har opnået flotte resultater både til de mundtlige og skriftlige eksamener. 

Prismodtagerne

Du er noget særligt-priser

Til dimissionen fik en elev i hver klasse overrakt ”Du er noget særligt-prisen”, som går til en elev, der har gjort sig særligt positivt bemærket. Inden prisen blev uddelt fortalte Tine Bay Rasmussen, uddannelses- og afdelingsleder på Learnmark 10, om baggrunden for prisen.

Denne pris handler ikke nødvendigvis om at klare sig bedst og få høje karakterer, men om det allervigtigste: Den handler om at være menneske – at kunne indgå i et fællesskab, at bidrage til fællesskabet, at kunne samarbejde, at være en god kammerat, og ikke mindst handler det om at være i konstant udvikling, derfra hvor man er.

Tine Bay Rasmussen, uddannelses- og afdelingsleder på Learnmark 10