23. juni 2023

HHX-student Albertes tale til dimissionen

Kære medstuderende, forældre og ansatte på Learnmark!

Når jeg står her og ser ud over alle de fine huer med blåt bånd, kan jeg ikke andet end at smile. Tre år er gået, og vi er nu ikke længere elever på Learnmark, men studenter fra Learnmark.

Vores tid på skolen har været unik på mange måder. For snart 3 år siden sad vi spændte i multisalen på skolen, hvor vi kiggede til højre og venstre for at se, hvem vi skulle tilbringe de næste tre år med.

Vi sad og ventede på, at vores navn skulle råbes op, og vi ville få vores grundforløbsklasse.

1. g for vores årgang var indbegrebet af mange ting, for som andre årgange er det vigtigt at lære hinanden at kende!

Det var her, at vores årgang for første gang var unik.

Vi er en årgang, som har lidt under corona. I vores første år på Learnmark havde vi dage foran computeren, og nogle gange i længere perioder. Derudover fik vi ikke vores københavnertur, som skulle ryste os sammen i vores stamklasser.

På trods af hjemsendelsesdage, ingen københavnertur og en anderledes start glemte skolen os ikke, da de prøvede at skabe klassedage, som skulle hjælpe os med at falde på plads.

Alberte holder tale

Som vi startede 2. g, ønskede de fleste af os, at året skulle være unikt på den gode måde.

Det var nu, vi skulle rigtig rystes sammen i klasserne, vi skulle ud at rejse, og vi skulle nyde gymnasiefesterne!

Nogle af os var enten i Bruxelles eller Frankrig på studietur og blev rystet sammen for første gang på tværs af klasserne.

Den store studietur skulle ske i februar måned, og alt så lovende ud ind til en måned inden, hvor corona igen hjalp til vores unikke gymnasietid.

Men gymnasiefesterne fik vi, og her fik vi den store som mange af os har hørt om, siden før vi startede på skolen, og endelig blev det vores tur til at opleve den.

På trods af endnu et unikt år, er vores 3. g blevet unikt på en anden måde. For i 3. g blev vi alle samlet på 700-fløjen sammen, og det var som om nye ansigter dukkede op.

I 3. g fik vi vores studietur, og her tog vi hver især med vores klasse til en destination i Europa og havde en fantastisk uge.

Da vi vender hjem fra turen, er det, som om alt er ændret, og til det gode. Studieturen rystede klasserne sammen på en helt ny måde, som vi har manglet de to første år.

Det betød, som vi faldt tilpas i vores egne klasser, blev det spændende at komme ud og møde nogle fra de andre klasser; gennem at spille bordtennis, valgfagshold eller at dele en af de røde sofaer, som der altid var kamp om at få. Nogle elever blev også rystet sammen på tværs af klassen på deres studietur til Spanien eller Tyskland.

3. g var året for gymnasiefester. Her havde vi både julefrokosten kun for 3. g’ere, den store Learnmark-fest og vores 3.g-galla, som var ud over alle forventninger. 

Og med det fællesskab, vi har skabt på årgangen, fik vi skabt en sidste skoledag - og den første i mange år. Det kunne lade sig gøre ved hjælp af nogle gode ideer, men allermest på grund af den opbakning, der er kommet fra jer elever, nu studenter. 

Vores gymnasietid har været unik, både på det gode og det onde. Når vi går herfra i dag, skal vi overveje, hvad vi skal tage med i fremtiden. Det kan være, nogle sidder og tænker, at det de tager med i dag, er deres eksamensbevis, men vi tager så meget mere med.

For eksamensbeviset betyder ikke det store i jeres liv, selvom nogle måske sidder og tænker, at det gør det lige nu. Om 5, 10 eller 15 år er det ikke relevant hvilket tal, nogle har skullet vurdere jer på. 

Der er nok mange af jer, som har kæmpet for karaktererne de sidste 3 år, og selvom det er flot at komme ud med et godt gennemsnit og gøre dem omkring sig stolte, så skal I huske, at I er så meget mere end et tal, og der er meget andet at tage med herfra. 

Fire glade HHX-elever

Gennem de sidste 3 år har vi lært og oplevet så meget, som er det, vi skal tage med herfra.

Vi skal huske vores oplevelser, som vi har haft gennem vores fester og studieture. Vi skal huske vores minder, som har været store som små, for alle er gode. Vi skal huske vores venner, som vi har fået, nogle vil vi holde på for evigt, andre i en periode, men alle vil huskes for de gode stunder, de har været med til at skabe. Til sidst skal vi huske det, vi har lært om os selv, for de sidste 3 år har vi udviklet os, ikke kun som et fællesskab, men også som individ. 

Derfor håber jeg, at I nu vil tænke over, hvad I tager med videre, når vi forlader Learnmark for en sidste gang i dag. 

På den første skoledag på Learnmark ankom nogle sammen og andre alene, men som vi forlader skolen i dag, er vi alle sammen, i de fælles minder vi har skabt de sidste 3 år. 

Til sidst vil jeg gerne sige tak på min årgangs vegne til alle dem, som har været med til at gøre vores tid på Learnmark god; 

Tak til kantinen for at sørge for, at der altid var god mad til vores pauser.

Tak til pedellerne og rengøringen for, at der altid var gode og rene faciliteter.

Tak til ledelsen og kontoret for, at der altid var nogle, som kunne hjælpe os.

Tak til lærerne for, at der altid var god undervisning og at holde en god klassedynamik.

Tak til os studenter, for sammen har vi været med til at skabe en god tid på Learnmark.

Så gå ud og nyd jeres studentertid, for det har vi fortjent!

Og hvor end livet fører os hen, vil jeg med sikkerhed sige, at vi altid kan tænke tilbage på denne tid og huske på alt det gode, vi tager med herfra.

Til alle studenter vil jeg sige tak for 3 uforglemmelige år på Learnmark, og kæmpe stort tillykke med huen!

/ Alberte Victoria Winther Nielsen