28. juni 2023

Tre nye uddannelsesledere med ambitioner

En kommende organisationsændring på Learnmark Horsens har betydet, at tre nye uddannelsesledere er ansat på Learnmark Tech EUD & EUX. De er kommet godt i gang i deres nye stillinger og har mange tanker om at udfylde deres nye job.

Faglærerne på bygge- og anlægsuddannelserne på Learnmark Tech EUD har den 1. juni 2023 fået to nye uddannelsesledere: Sabrina Wittus og Anders Graabach Møllgaard. De afløser Henrik Lynggaard Christiansen, der fra 1. august 2023 bliver ny servicechef på Learnmark Horsens.

Udover at dele de ledelsesmæssige opgaver imellem sig, skal de også løse en del af de ledelsesopgaver, der tidligere har været varetaget i de selvstyrende teams på Learnmark Tech.

Den 1. maj 2023 tiltrådte Heidi Louise Bornhøft som ny uddannelsesleder på Learnmark Tech EUX. Hun afløser Morten Hougaard, som fra 1. august 2023 bliver ny udviklings- og EUX-chef på Learnmark Horsens.

Stærke ledelsesteams

Organisationsændringen på Learnmark Horsens skyldes, at to mangeårige medarbejdere, servicechef Ralf Jensen og udviklingschef Lone Ørsted, går på pension ved skoleårets afslutning. Direktør Niels Yde ser frem til samarbejdet med de tre nye uddannelsesledere, som gennem hele ansættelsesforløbet har været stærke kandidater til jobbet.

Niels Yde 4 2
Vi har fået sat et stærkt hold af nye uddannelsesledere, som skal være med til den fortsatte udvikling af vores EUD- og EUX-uddannelser. De er blevet en del af allerede eksisterende ledelsesteams, hvor de hver især kan bidrage med relevante uddannelses- og erhvervserfaringer.

Niels Yde, direktør

Fokus på ungdomsliv, erhvervsliv og bæredygtighed

Sabrina Wittus kommer fra en stilling som lærer og teamkoordinator ved Silkeborg Ungdomsskole og Silkeborg Kommune. Hun afleverede sit kandidat-speciale i pædagogisk psykologi fra Aarhus Universitet på sin første arbejdsdag på Learnmark Horsens.

”Jeg er drevet af at lave god skole sammen med nogen, for nogen. En skole, der både skaber plads til den enkelte og til fællesskabet, og jeg har altid interesseret mig for individet i institutionen og det store ansvar, vi som skole har.

Erhvervsuddannelserne ligger i spændingsfeltet mellem at skulle understøtte et ungdomsmiljø og -liv og erhvervslivets krav til de lærlinge, de ansætter. Derfor skal vi både skabe et miljø med ungdomsdynamik, men også rammer til at dyrke det håndværksmæssige talent. Det er noget af det, jeg især glæder mig til at arbejde med.” siger Sabrina Wittus. 

Derudover er den nye uddannelsesleder optaget af erhvervsuddannelsernes vigtige rolle i at uddanne fremtidens håndværkere med viden om klima og bæredygtighed, og nødvendigheden af at fagene arbejder sammen på tværs.

Sabrina Wittus er uddannelsesleder for uddannelserne tømrer, tagdækker og maler.

Hun er 37 år og bor i Them sammen med sin kæreste og deres to drenge.

Sabrina Wittus

Sabrina Wittus

Uddannelsesleder

Byggeri Bygningsmaler, Tagdækker og Tømrer

Fokus på medarbejdertrivsel

Anders Graabach Møllgaard er oprindeligt uddannet murer og byggetekniker. Han har de seneste 9 år været ansat på Aarhus Tech som både faglærer, koordinator og arbejdsmiljøansvarlig.

”Mit fokus er medarbejdertrivsel. Når vi har glade medarbejdere, giver det god undervisning og flere elever, der gennemfører deres uddannelse. Glade faglærere styrker også deres relationer til eleverne og dermed styrkes elevernes trivsel på skolen,” fortæller Anders Graabach Møllgaard.

Han har et grundlæggende princip om, at han gerne vil være den, man går til, hvis man har brug for hjælp, og en del af hans 100 dages-plan er derfor at opbygge gode relationer til sine kolleger og faglærerne.

Anders Graabach Møllgaard er uddannelsesleder for uddannelserne murer, stenhugger, brolægger, anlægs- og bygningsstruktør.

Han er 44 år og bor i Beder sammen med sin kone og tre drenge.

Anders Graabach Møllgaard

Anders Graabach Møllgaard

Uddannelsesleder

Byggeri Brolægger, Murer, Stenhugger og Struktør

Sætter fokus på EUX’ens mange muligheder

Med en uddannelse som maskiningeniør, 12 års erfaring fra det private erhvervsliv og 15 år som underviser på Vejle Tekniske Gymnasium og EUX har Heidi Louise Bornhøft det, der skal til for at udfylde rollen som uddannelsesleder på Learnmark Tech EUX. Her skal hun primært stå for den daglige drift af uddannelsen, som både rummer erhvervsuddannelser på Learnmark Tech og Bygholm Landbrugsskole samt gymnasiefag på Learnmark Gymnasium HTX. Derudover skal hun undervise EUX-eleverne i HTX-fagene teknologi og matematik.

”Jeg kan godt lide at være sammen med eleverne, og deres succesoplevelser på uddannelsen betyder meget for mig – her kan jeg se, at jeg som lærer har gjort en forskel. Samtidig er jeg optaget af ledelse, planlægning og koordinering, og stillingen er derfor som skræddersyet til mig,” fortæller Heidi Louise Bornhøft.

Et af hendes klare mål er, at flere unge får øjnene op for den dobbeltkompetence, som EUX-uddannelserne giver.

”De unge, der ikke ved, hvad de vil efter 9. eller 10. klasse, skulle vælge EUX’en. Her har de efter endt uddannelse både en faglært uddannelse, og de kan fortsætte direkte på en videregående uddannelse – og så har de endda tjent penge undervejs,” pointerer uddannelseslederen.

Hun er 57 år og bor i Horsens sammen med sin mand Lars, som hun har to voksne døtre med.

Heidi Louise Bornhøft

Heidi Louise Bornhøft

Uddannelsesleder

EUX-Tech