27. juni 2023

Vi bygger om og til

Sidst i juni rykker håndværkerne ind på Stadionsvej 2, som rummer Learnmark Gymnasium HHX & HTX inkl. EUX og Learnmark 10.

Byggeriet er realiseringen af første etape af en større masterplan, der fuldt ud skal realiseres, når Strandpromenaden 4c bliver solgt.

Det giver 4 ekstra klasselokaler på Stadionsvej, som efter prognosen løser kapacitetsudfordringen frem til skoleåret 2026/2027.

Den nye bygning med 3 klasselokaler, som skal binde to bygninger sammen, bliver fleksibel, så den i takt med masterplanens udførelse kan omdannes til at rumme fremtidige visioner.

Derudover udvides et mindre lokale, så det kan fungere som et helt almindeligt klasselokale.
Samtidig med de 4 nye klasselokaler etableres samtalerum til for brug for samtaler med elever. Det betyder, at vi får 2 ekstra samtalerum i forhold til i dag.


De nye klasselokaler og samtalerum skal bruges af både Learnmark 10 og Learnmark Gymnasium HHX & HTX.

Læs mere om byggeriet i Horsens Folkeblad 

Bygning set udefra.

Her skal den nye tilbygning med blandt andet 3 nye klasselokaler bygges.