20. marts 2024

HTX-lærer Peter Larsen modtager prestigefyldt pris fra Novo Nordisk Fonden

Peter Larsen, der underviser i fysik og teknologi på Learnmark Gymnasium HTX, modtog den 20. marts 2024 Novo Nordisk Fondens Naturvidenskabelige Gymnasielærerpris.

Suag
Peter Larsen gør som fysik- og teknologiunderviser på HTX en enorm forskel for eleverne. Han er idérig, kreativ og får eleverne til at tænke nyt. Eleverne værdsætter ham umådeligt højt, fordi han tager deres idéer alvorligt og giver dem redskaber til at realisere dem.

Sune Agger, rektor på Learnmark Gymnasium HHX & HTX

Sådan skriver Sune Agger, der er rektor på Learnmark Gymnasium HHX & HTX, i indstillingen af underviser Peter Larsen til Novo Nordisk Fondens Naturvidenskabelige Gymnasielærerpris. Den modtog han onsdag den 20. marts 2024 i forbindelse med Big Bang-konferencen, der er Danmarks største naturfagskonference og -messe.  Sammen med æren følger 50.000 kr. personligt til Peter Larsen og 200.000 kr. til skolen, som skal anvendes til udvikling af den naturvidenskabelige undervisning.


Elevernes begejstring inspirerer mig

Peter Larsen er med egne ord vældig glad for at have modtaget prisen, og han oplever det som en anerkendelse af sit arbejde.

Peter Larsen Learnmark Gymnasium HTX Novo Nordisk Fondens Pris 200324 (4) Kvadrat
Det er elevernes begejstring, der inspirerer mig. Det er en god time, når jeg rammer et emne, som eleverne forsvinder i. Her kan jeg nudge dem i den rigtige retning, så de kommer igennem og lærer noget. Trial-and-error og learning-by-doing virker godt i især teknologifaget.

Peter Larsen, prismodtager og underviser på Learnmark Gymnasium HTX 

Han står blandt andet bag HTX’s traditionsrige kapsejlads på Horsens Fjord gennem 11 år. Her beregner eleverne i fysik fx opdrift og modstand, og de bygger bådene i teknologi. Det hele kulminerer på vandet, hvor eleverne afprøver, om teorien holder i praksis - og om bådene holder vand.

Netop kapsejladsen er et af skoleårets højdepunkter, som både undervisere, elever og Sune Agger ser frem til og er stolte af.

Portrætbillede af Sune Agger
Kapsejladsen er et eksemplarisk undervisningsforløb, som både indeholder den legende og eksperimenterende tilgang til læring. Det er et blandt mange HTX-projekter, jeg er stolt over. Jeg er også stolt over, at Peter Larsen modtager den flotte pris. Det er meget fortjent. Jeg ser samtidig prisen som en hyldest af det faglige miljø på HTX, hvor samarbejdet mellem underviserne er bærende for elevernes trivsel og faglige udbytte – og her er Peter Larsens drivkraft helt central.

Sune Agger, rektor på Learnmark Gymnasium HHX & HTX

Virkelighedsnær undervisning inspirerer eleverne

I indstillingen af Peter Larsen skriver Sune Agger også, at Peter Larsen er en naturvidenskabelig ildsjæl og entreprenør, der inspirerer årgang efter årgang til at brænde for naturvidenskab og søge ingeniørfaget. Og det gør han gennem en virkelighedsnær undervisning.

Peter Larsen Learnmark Gymnasium HTX Novo Nordisk Fondens Pris 200324 (3)
Når jeg planlægger min undervisning, forsøger jeg at finde emner, der hænger sammen med virkeligheden. I fysik kan det fx være at se på, hvordan man dimensionerer en cykellygte eller en vandvarmer – og lidt mere eksotisk, hvordan luftskibet LZ 129 ’Hindenburg’ blev dimensioneret. Så kan eleverne regne på det og få en forståelse af, hvordan viden fra fysik helt konkret kan bruges.

Peter Larsen, prismodtager og underviser på Learnmark Gymnasium HTX

I faget teknologi vælger Peter Larsen fx temaer til projekter, som eleverne har forhåndsviden om. Derfra vejleder han dem til at arbejde med noget, de har en interesse i, og hvor de kan bruge deres kreativitet.


Lærebogsforfatter og fagkonsulent

Peter Larsen er en institution inden for teknologi-undervisningen, ikke blot i Horsens, hvor han har undervist på HTX gennem 22 år, men i hele Danmark. Han har præget den måde faget teknologi bliver tilrettelagt på som lærebogsforfatter af ”Problemer og Teknologi”, som er standardbogen i faget. Og han har som tidligere toneangivende fagkonsulent i faget været central i at udfolde engineering, som en pædagogisk praksis, der inspirerer unge til at tænke nyt og løse teknologiske problemer.

Peter Larsen Learnmark Gymnasium HTX Novo Nordisk Fondens Pris 200324 (2)
Jeg vil gerne bidrage til elevernes teknologiske dannelse, så de får en forståelse af teknologiens betydning for vores liv, at teknologien er skabt af os selv og så et blik ind i, hvordan teknologi skabes og er blevet skabt. Ellers vil jeg gerne udvikle elevernes evne til problemløsning og kreativitet – at vise dem, at de kan godt.

Peter Larsen, prismodtager og underviser på Learnmark Gymnasium HTX