”Learnmark 10 er som en efterskole, du bor bare hjemme!”

18. oktober 2021

Nye og flere muligheder på Learnmark 10!

Fra august 2022 kan unge, der ønsker at gå i 10. klasse, vælge mellem flere linjer og mange flere valgfag i Learnmark Horsens’ 10. klasse-tilbud. Det ændrer samtidig navn fra Step 10 til Learnmark 10.

Vælg Learnmark 10, hvis du ikke vil på efterskole. På Learnmark 10 er der et sammenhold som på en efterskole, vi er bare ikke lige så mange timer på skolen.

Laura Nielsen, tidligere 10. klasse-elev

Sådan fortæller Laura Nielsen om sit 10. skoleår på Learnmark Horsens. Og det er præcis den oplevelse, som Tine Bay Rasmussen, uddannelsesleder på Learnmark 10, ønsker at fremme med de mange nye tiltag i skolens 10. klasse-tilbud, som træder i kraft august 2022.

Tanken bag det nye Learnmark 10-koncept er, at eleverne her får meget af det, man kan få på en efterskole – eleverne bor bare derhjemme. På Learnmark 10 er der altså fokus på både faglig, personlig og social udvikling og et omfattende udbud af valgfag og temafag, hvor eleverne kan blive udfordret kreativt og sportsligt eller dygtiggøre sig inden for en række fag. Der vil stadig være et stort fokus på uddannelsesvalg, som bakkes op af det kendte brobygningsprogram.

Tine Bay Rasmussen, uddannelsesleder på Learnmark 10

Tre linjer med fokus på faglighed og masser af valgfag

Fra august 2022 kan elever på Learnmark 10 vælge mellem tre linjer: Plus 10, Student 10 og Erhverv 10. På Plus 10 får eleverne mulighed for at prøve fire forskellige valgfag og tre forskellige temafag på et skoleår. Det er et helt nyt tilbud, som Tine Bay Rasmussen forventer sig meget af.

Plus 10 er for de elever, der er uafklarede i forhold til, om de vil fortsætte på en gymnasieuddannelse eller en erhvervsuddannelse. Her snuser de til begge typer af uddannelser, samtidig med at de kan udvikle sig personligt, fagligt og kreativt gennem vores store valgfagspakke.

Tine Bay Rasmussen, uddannelsesleder på Learnmark 10
Illustration: Sorte citationstegn

Student 10 er for de elever, der har brug for et ekstra år, inden de fortsætter på en gymnasial uddannelse. Her afslutter de fagene dansk, samfundsfag og engelsk på C-niveau, som er gymnasiets startniveau, og de får på den måde et solidt fundament, inden de begynder i 1. g. På Student 10 kan eleverne vælge fire valgfag i løbet af 10. klasse. 

På Erhverv 10 deltager eleverne i et 30 dages brobygningsforløb på en erhvervsuddannelse. Det skal gøre dem mere afklarede om, hvilken uddannelse de vil søge ind på efter 10. klasse. På Erhverv 10 kan eleverne vælge fire valgfag og temafag, mens de går på Learnmark 10.

Learnmark 10’s tre linjer er meget. forskellige, og vi håber dermed, at vi fremover bedre kan matche de unges behov for et ekstra modningsår, inden de starter på en ungdomsuddannelse. Samtidig er det vigtigt at vide, at uanset hvilken linje man går på, så kan man efter Learnmark 10 søge ind på alle ungdomsuddannelser, hvis man opfylder optagelseskravene

Tine Bay Rasmussen, uddannelsesleder på Learnmark 10
Tre elever på Learnmark 10 sidder udenfor

19 valgfag og 11 temafag

Film & foto, Fysik & kemi, Boldspil og Biografen er nogle af de 19 valgfag, som kommende Learnmark 10-elever kan vælge. Derudover kan eleverne på Plus 10 og Erhverv 10 vælge mellem 11 temafag som fx Innovation & bæredygtighed, Gourmet, Bliv voksen!, MTB, Adventure & outdoor og Lær at spille golf.

Jeg er stolt af det brede udbud af valgfag og temafag, som Learnmark 10’s lærere har sammensat. Det rammer fx både de kreative og sproginteresserede elever, de sportsglade og de IT- og samfundsinteresserede elever. Jeg tør godt love, at vi har et valgfag for enhver smag, og jeg glæder mig til at mærke det særlige liv, der bliver på Learnmark 10, når vi supplerer den boglige undervisning med flere valgfag og temafag.

Tine Bay Rasmussen, uddannelsesleder på Learnmark 10