Behandling af personoplysninger – samarbejdspartnere og leverandører


Formålet med behandlingen

Vi behandler oplysninger om kontaktpersoner hos samarbejdspartnere og leverandører til administration og overholdelse af fx samarbejdsaftaler, kontrakter eller uddannelsesaftaler samt statistik.

Disse oplysninger behandles med hjemmel i persondataforordningens artikel 6 stk. 1 litra b, c og e.


Oplysninger, vi registrerer om dig

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

  • Almindelige personoplysninger (fx navn, e-mail, telefonnummer, stilling, arbejdssted)


Videregivelse af personoplysninger

Vi videregiver kun personoplysninger, hvis vi har lov (hjemmel) til det.

Videregivelse af personoplysninger til offentlige myndigheder sker fx med hjemmel i persondataforordningens artikel 6 stk. 1 litra e.

Derudover kan dine personoplysninger blive videregivet til en tredjepart, hvis vi har indgået en databehandleraftale med samarbejdspartneren.


Kilder til persondata

Vi indhenter og modtager fx oplysninger fra dig selv ifm. udarbejdelse af kontrakter eller fra elevers uddannelsesaftaler.


Adgang til dine personoplysninger

Det er kun relevante medarbejdere og ledere, der har adgang til dine personoplysninger.

De medarbejdere, der har adgang til dine oplysninger, må kun behandle oplysningerne i det omfang, de er relevante for arbejdsopgaver, der udføres.


Opbevaring af data

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe der er et legitimt formål med at opbevare dem, eller når den lovfastsatte opbevaringsperiode er udløbet. Derefter sletter vi dine persondata.