Learnmark Horsens på sociale medier

1. Hvornår gælder denne persondatapolitik?

Denne privatlivspolitik gælder for Learnmark Horsens' behandling af de personoplysninger, som du efterlader og/eller afgiver, når du besøger Learnmark Horsens' profiler på sociale medier.

2. Dataansvarlige

Learnmark Horsens og udbyderne af de sociale medier er fælles dataansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger indsamlet i forbindelse med dit besøg på Learnmark Horsens' profil eller side på det enkelte sociale medie.

Learnmark Horsens overholder Datatilsynets retningslinjer om fælles dataansvar og forsøger ved brug af tilgængelige værktøjer og midler bedst muligt at sikre, at du modtager information om behandlingen af dine personoplysninger, når du besøger Learnmark Horsens' profiler eller sider på sociale medier.

Learnmark Horsens har profiler eller sider på følgende sociale medier:

Facebook (Meta Platforms Ireland Ltd.)

Instagram (Meta Platforms Ireland Ltd.)

TikTok

LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company)

 

3. Formålet med behandlingen 

Learnmark Horsens behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Forbedring af vores produkter og services, herunder vores profiler og sider på sociale medier
 • Statistik og analyse
 • For at kunne kommunikere med dig, hvis du kommenterer på et opslag, laver en anmeldelse eller sender os en besked
 • Markedsføring generelt.

Udbyderne af de sociale medier behandler blandt andet dine personoplysninger til følgende formål:

 • Forbedring af deres annoncesystem
 • For at give Learnmark Horsens statistikker, som udbyderne af de sociale medier blandt andet udarbejder på grundlag af dit besøg på vores profiler og sider
 • Annoncering og tilpasning af aktiviteterne på siden.

4. Oplysninger, vi registrerer om dig 

Når du besøger eller interagerer med vores profiler på sociale medier, kan Learnmark Horsens og udbyderen af det pågældende sociale medie indsamle, behandle og opbevare følgende typer af personoplysninger om dig:

 • Oplysninger, der er tilgængelige på din profil, herunder dit navn, køn, civilstatus, arbejdsplads, interesser og din by
 • Om du ”synes godt om” eller har anvendt andre reaktioner på vores profil
 • Kommentarer du efterlader på vores opslag
 • At du har besøgt vores profil.

Vi behandler dine personoplysninger som følge af vores legitime interesse i at kunne kommunikere med og markedsføre os overfor dig på vores profiler på sociale medier, samt vores legitime interesse i at forbedre vores produkter og services jf. persondataforordningens artikel 6 stk. 1, litra f.

Udbyderne af de sociale medier baserer behandlingen af dine personoplysninger på deres legitime interesser, herunder deres interesse i at forbedre deres annoncesystem og levere statistikker til Learnmark Horsens, som udbyderen af det sociale medie eksempelvis udarbejder på baggrund af dit besøg på Learnmark Horsens' profil eller side på det sociale medie. Derudover har udbyderne af de sociale medier en legitim interesse i at levere en innovativ, individuelt tilpasset, sikker og rentabel tjeneste jf. persondataforordningens artikel 6 stk. 1, litra f.

Udbyderne af de sociale medier behandler yderligere visse af dine personoplysninger i overensstemmelse med dit samtykke, som du kan trække tilbage på et hvilket som helst tidspunkt via dine privatlivsindstillinger på det sociale medie jf. persondataforordningens artikel 6 stk. 1, litra a.

5. Videregivelse af personoplysninger

For at opfylde ovenstående formål kan vi give tredjeparter adgang til dine personoplysninger, der på baggrund af et kontraktuelt forhold med Learnmark Horsens leverer relevante ydelser. Det kan eksempelvis være leverandører af IT-løsninger. Sådanne serviceleverandører vil kun behandle personoplysninger i overensstemmelse med vores instruktioner i henhold til indgåede databehandleraftaler. Sådanne modtagere kan være etableret uden for EU/EØS. I sådanne tilfælde vil dine personoplysninger blive overført til modtageren på baggrund af en tilstrækkelighedsafgørelse, certificeringsmekanisme eller EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser, som du har ret til indsigt i.

Learnmark Horsens kan derudover videregive dine personoplysninger til udbyderen af det sociale medie, du besøger vores profil på.

Dine personoplysninger videregives, udover hvad der er beskrevet ovenfor, som udgangspunkt ikke til tredjeparter uden din tilladelse, medmindre det kræves i henhold til lovgivningen, eller vi har hjemmel til det.

Du kan finde mere information om, hvem udbyderne af de sociale medier deler dine personoplysninger med i de enkelte udbyderes privatlivspolitik.

Udbyderne af de sociale medier kan overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU/EØS i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. Du kan læse mere i de enkelte udbyderes privatlivspolitikker.

6. Opbevaring af data

Dine personoplysninger vil blive opbevaret af Learnmark Horsens i op til to år. Oplysningerne kan dog opbevares længere i anonymiseret form.

Se venligst privatlivspolitikken for de enkelte udbydere af sociale medier for information om, hvor længe de opbevarer dine personoplysninger.

7. Spørgsmål

De sociale mediers generelle set-up og de aftaler, som Learnmark Horsens har indgået med udbyderne heraf, tilsiger, at du skal kontakte udbyderen af det pågældende sociale medie, hvis du ønsker at udøve dine rettigheder. Det skyldes, at det kun er dem, der rent funktionelt er i stand til at foretage de nødvendige tiltag for at imødekomme de fleste af dine anmodninger.

Hvis du imidlertid mener, at Learnmark Horsens kan imødekomme din anmodning, er du selvfølgelig meget velkommen til at kontakte os. Du kan læse om Learnmark Horsens' generelle persondatapolitik for mere information om, hvordan vi behandler personoplysninger. Se den generelle persondatapolitik her.

Hvis du ønsker at klage over den måde, vi behandler dine personoplysninger på, er du velkommen til at kontakte os:

Learnmark Horsens
Stadionsvej 2, 8700 Horsens
E-mail: info@learnmark.dk